Program

Etter en svært vellykket konferanse i fjor med femårsmarkering, ønsker vi velkommen til den sjette Antikorrupsjonskonferansen 6. og 7. juni 2019. I fjor styrket vi oppmerksomheten rundt korrupsjonsrisikoen i offentlig sektor i samarbeid med gjestearrangør Riksrevisjonen.

Vi viderefører satsingen i år, og er stolte over å presentere Kommunesektorens organisasjon (KS) som årets gjestearrangør.

 

Vi følger opp konseptet fra tidligere med nasjonalt fokus på Dag 1, mens Dag 2 er viet den internasjonale situasjonen vedrørende korrupsjon og bestikkelser.

 

Programmet oppdateres forløpende.

Torsdag 6. juni - Nasjonal dag

Registrering - kaffe og forfriskninger

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører

Helge Kvamme, CEO, Kvamme Associates, Norge

Guro Slettemark, generalsekretær, Transparency International Norway

Trude Stanghelle, førstestatsadvokat og teamleder for bedrageri- og korrupsjonsteamet, ØKOKRIM

Thomas Brandi, partner, Attorney-at-law, Advokatfirmaet Selmer AS

Lise Spikkeland, spesialrådgiver, KS

Key Note – Status fra Regjeringen og næringslivet

Geir Håøy, President and Chief Executive Officer, Kongsberg Gruppen

Pause med forfriskninger

ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling

Korrupsjonsbekjempelsen i Norge: Hva bør forbedres og hvordan?

Hedvig Moe, assisterende ØKOKRIM-sjef

Mona Ransedokken, seniorrådgiver, Justis- og beredskapsdepartementet

Fredrik Berg, advokat, Fend Advokatfirma DA

Knut Erik Friis, gravejournalist

Nettverkslunsj

PARALLELLSESJONER

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor

De siste årene er det avdekket flere saker som illustrerer at det er korrupsjonsrisiko i offentlig sektor i Norge. I sesjonen presenteres resultater fra undersøkelser om korrupsjonsrisiko i det offentlige. Vi spør også om hva som er lærdommene fra Boligbygg-saken i Oslo og korrupsjonssaken i Drammen. Hvordan kan kommunenes egne kontrollinstanser sørge for bedre forebygging av korrupsjon? Hva er politiets erfaringer fra etterforskning av korrupsjonsmistanker i det offentlige?

Esben Kyhring, førstestatsadvokat og teamleder for korrupsjonsteamet, ØKOKRIM

Tora Aasland, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Gudrun Grindaker, daglig leder, Norsk Rådmannsforum

Stig L. Beck, administrerende direktør, Solon Eiendom ASA

Frank Willy Djuvik, leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tor Dølvik, spesialrådgiver, Transparency International Norge

Lise Spikkeland, spesialrådgiver, KS

Ole Sølvik, leder for seksjon for økonomi- og miljøkriminalitet i Sør-Øst politidistrikt

Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Knut Høivik om å vurdere en revisjon av reglene om foretaksstraff og korrupsjonslovgivningen. Utredningen skal etter planen foreligge i januar 2020. Tema som særlig vil bli diskutert under paneldebatten er ansvar for korrupsjon i konsernforhold, herunder rekkevidden av slikt ansvar under foretaksstraff-bestemmelsen og utfordringer tilknyttet straffelovens anvendelse på korrupsjon begått i utlandet.

Knut Høivik, assisterende direktør, juridisk avdeling, Equinor ASA

Jørn Jacobsen, professor, Universitetet i Bergen

Fredrik Berg, advokat, Fend Advokatfirma DA

Thomas Brandi, partner, Attorney-at-law, Advokatfirmaet Selmer AS

Trude Stanghelle, førstestatsadvokat og teamleder for bedrageri- og korrupsjonsteamet, ØKOKRIM

Pause med forfriskninger

PARALLELLSESJONER FORTSETTER

Pause med forfriskninger

Korrupsjonsutviklingen i Storbritannia

Oppdatering fra Serious Fraud Office vedrørende korrupsjonsetterforskning, sanksjoner, bruken av avtaler om utsatt rettsforfølgelse og House of Lords' evaluering av den britiske Bribery Act av 2010.

Lisa Osofsky, direktør, Serious Fraud Office, Storbritannia

Fagprogrammet avsluttes

Mottagelse hos Advokatfirmaet Selmer

Konferansemiddag

Fredag 7. juni - Internasjonal dag

Registrering - kaffe og forfriskninger

Key Note – Regjeringen

Grensedragningen mellom politikk og næringsliv: Hvilke forventninger har UD til norsk næringsliv som opererer i korrupsjonsutsatte markeder? Kan norske selskaper gjøre en forskjell?

Ine Eriksen Søreide, utenriksminister, Utenriksdepartementet

Pause med forfriskninger

Internasjonal korrupsjonsutvikling

Amerikanske myndigheters prosesser for håndhevelse og sanksjonering av korrupsjon som involverer multinasjonale selskaper, omfanget av straff for person- og selskapsansvar, eksempler på FCPA-brudd og hvitvasking av penger. Aktuelle saker fra virkeligheten hvor banker og finansielle institusjoner har fungert som tilretteleggere for overføring av ulovlige midler som stammer fra bestikkelser.

Daniel Kahn, Chief of the Foreign Corrupt Practices Act Unit, Fraud Section, Criminal Division at U.S. Department of Justice, USA

Jacquelyn Kasulis, Chief of Business and Securities Fraud Section, US Attorney's Office for the Eastern District, USA

Nettverkslunsj

Statusoppdatering Brasil - Lava Jato

To foredrag: 1. Status og oppdateringer i forbindelse med de pågående prosessene, med fokus på tilretteleggernes roller. 2. En analyse av Lava Jato-skandalens konsekvenser for samfunnet: lovgiving og sosial tillit.

Bruno Brandao, administrerende direktør, Transparency International, Brasil

Victor Riccely Lins Santos, Federal Prosecutor, Brasil

Pause med forfriskninger

Oppdatering fra OECDs anti-korrupsjonsarbeid

Utkast til anbefalinger for bruk av «Non-trial Resolutions» i internasjonale bestikkelsessaker fra OECD’s Working Group  on Bribery og drøftelser om de vesentligste utfordringene for bruk av slike administrative sanksjoner.

Drago Kos, leder, OECDs arbeidsgruppe mot bestikkelser

Tina Søreide, professor, Norges Handelshøyskole

Ny teknologi i kampen mot korrupsjon

Nye etterforskningsmetoder muliggjort av moderne teknologi i en "Big Data World": bruken av kunstig intelligens som verktøy.

George “Ren” McEachern, Managing Director, Exiger, Washington D.C., USA

Organisasjonskomiteens sluttbemerkninger

Antikorrupsjonskonferansen 2019 avsluttes

Tilbake til toppen