Dag 1

Program

Dag 2

Program

Foredragsholder

Erna Solberg

Foredragsholder

Trude Stanghelle

Foredragsholder

Richard Bistrong

Meld deg på nå!

Juni 9 Juni 8

Foredragsholder

David Green CB QC

Foredragsholder

Håvard Kampen

Foredrag

Grand Corruption - Why don’t the bribe takers (“the kleptocrats”) get targeted?

Foredrag

Key Note - UK Bribery Act Enforcement

Foredragsholder

Nicola Bonucci

Foredragsholder

Tina Søreide

Foredragsholder

Lucinda A. Low

Foredragsholder

Guro Slettemark

Foredragsholder

George “Ren” McEachern

Foredrag

Varsling som mekanisme for forebygging og avdekking av korrupsjon.

Foredragsholder

Randal L. Phillips

Foredragsholder

Paul Radu

Foredrag

Korrupsjon og hvitvasking av penger - Er Norge en trygg havn for pengestrømmer med ukjent opphav?

Foredragsholder

Trond Eirik Schea

Foredragsholder

Geir Helljesen

Foredragsholder

Sigrid Klæboe Jacobsen

Foredrag

Updates China - How China Pursues Industrial Policy Goals with Compliance Tools

Foredragsholder

Helge Kvamme

Foredragsholder

Knut Erik Friis

Foredrag

Grand Corruption - Presentation of the Organized Crime and Reporting Project (OCRP)

Foredragsholder

Marianne Djupesland

Foredragsholder

William “Billy” Jacobson

Arkiv

2015

Arkiv

2014

Arkiv

2016