Om konferansen

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og gjestemedarrangør i 2018; Riksrevisjonen. Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører.

 

Hvem passer konferansen for?

Konferansen ønsker å bidra til viktig kompetanseheving og passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon, herunder:

 

- privat sektor
- offentlig sektor
- ikke-statlig virksomhet (NGO)
- velferds-/bistandsorganisasjoner

 

Konferansen er non profit

Alle inntekter fra konferansen går til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen. Antikorrupsjonskonferansen gir faglig påfyll, inspirasjon og legger til rette for nettverksbygging på tvers av sektorer. Et eventuelt overskudd vil benyttes til et særskilt formål innen korrupsjonsforebygging.

 

Praktisk informasjon og påmelding finner du her.

Arrangører

Antikorrupsjonskonferansen arrangeres av ØKOKRIM, Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og gjestemedarrangør i 2018; Riksrevisjonen

ØKOKRIM

Anne Haugmoen Mo, førstestatsadvokat i ØKOKRIM har siden 2015 vært leder for et av ØKOKRIMs to korrupsjonsteam. ØKOKRIM etterforsker og fører for retten de store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle sakene som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Transparency International

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge siden 2009. Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom avdelinger i nærmere 100 land, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles. Hun har arbeidet i mange år som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og var politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum (Bondevik I regjeringen 1999).

Advokatfirmaet Selmer

Helge Kvamme, partner, er leder av Selmers forretningsområde Gransking og compliance. Kvamme har tidligere ledet gransking i PwC i 14 år og vært sentral i arbeidet med å utvikle PwCs kompetanse innen gransking og compliance. Her var han også deltager i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk, med særskilt ansvar for olje- og gassbransjen. Han har tidligere erfaring fra ØKOKRIM og Kripos, og har arbeidet flere år i finansbransjen med problemstillinger tilknyttet gransking og hvitvasking. Han har ledet flere utvalg, blant annet Næringslivets sikkerhetsråds utvalg mot organisert kriminalitet og andre utvalg mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet innen bank/finans.

Gjestemedarrangør 2018: Riksrevisjonen

Rikke Vosgraff-Pattison, seniorrådgiver, er ansvarlig for revisjon av misligheter i Riksrevisjonen. Riksrevisjonen reviderer statsregnskapet og alle regnskaper avlagt av statlige virksomheter og andre myndigheter som er regnskapspliktige til staten. Riksrevisjonen er gjennom lov bl.a. pålagt å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Vosgraff-Pattison er siviløkonom med spesialisering i finans og har en MBA fra University of Kent, England. Hun har gjennom sitt arbeid i Riksrevisjonen avdekket flere mislighetssaker, bl.a. knyttet til tilskudd og offentlige anskaffelser.

Tidligere konferanser

Kontakt oss

Har du spørsmål om konferansen eller andre henvendelser? Ta gjerne kontakt med oss!

Følg oss

Ønsker du å motta nyhetsbrev på epost?

Tibake til toppen