Om konferansen

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge, PwC og Advokatfirmaet Selmer. Konferansen setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører.

 

Innhold 2017

Antikorrupsjonskonferansen arrangeres for fjerde gang torsdag 8. og fredag 9. juni 2017. Vi arbeider med å sette opp nok et spennende program med anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere og paneldeltakere. Årets konferanse skal som tidligere år gi et unikt innblikk i aktuelle korrupsjonssaker, risikoutviklingen på utvalgte områder, regulatorisk utvikling nasjonalt og internasjonalt og særskilte temaer til fordypning, debatt og læring.

 

Hvem passer konferansen for?

Konferansen ønsker å bidra til viktig kompetanseheving og passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon, herunder:

 

- privat sektor
- offentlig sektor
- ikke-statlig virksomhet (NGO)
- velferds-/bistandsorganisasjoner

 

Konferansen er non profit

Alle inntekter fra konferansen går til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen. Antikorrupsjonskonferansen gir faglig påfyll, inspirasjon og legger til rette for nettverksbygging på tvers av sektorer. Et eventuelt overskudd vil benyttes til et særskilt formål innen korrupsjonsforebygging.

 

Praktisk informasjon og påmelding finner du her.

Arrangører

Antikorrupsjonskonferansen arrangeres av ØKOKRIM, Transparency International Norge, PwC og Advokatfirmaet Selmer.

ØKOKRIM

Trude Stanghelle, førstestatsadvokat i ØKOKRIM, har siden 2012 vært leder for et av ØKOKRIMs to korrupsjonsteam. Hun har jobbet med flere nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker, og leder for tiden etterforskningen av "Nigeriabåtsaken" hvor ØKOKRIM og britisk politi har opprettet et felles etterforskningsteam.

Transparency International

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge siden 2009. Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom avdelinger i nærmere 100 land, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles. Hun har arbeidet i mange år som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og var politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum (Bondevik I regjeringen 1999).

PwC

Knut Eirik Friis, er partner og arbeider i PwCs granskings- og antikorrupsjonstjenester. Han har et spesielt fokus mot antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. Knut Erik har tidligere jobbet med etterretning og etterforskning i KRIPOS og med nasjonal krisehåndtering og beredskap i staten. Knut Erik har 15 års granskingserfaring og ledet og deltatt i store nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskinger. Han har internasjonal erfaring fra NGOer og kommersielle virksomheter og har ledet og gjennomført granskinger i iblant annet Angola, Brasil, Etiopia, Haiti, Kenya, Libanon, Nigeria, Russland, Uganda, mv. Friis har på vegne av Verdensbanken arbeidet med monitorering av norske internasjonale selskapers antikorrupsjonsarbeid.

Advokatfirmaet Selmer

Helge Kvamme, partner, er leder av Selmers forretningsområde Gransking og compliance. Kvamme har tidligere ledet gransking i PwC i 14 år og vært sentral i arbeidet med å utvikle PwCs kompetanse innen gransking og compliance. Her var han også deltager i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk, med særskilt ansvar for olje- og gassbransjen. Han har tidligere erfaring fra ØKOKRIM og Kripos, og har arbeidet flere år i finansbransjen med problemstillinger tilknyttet gransking og hvitvasking. Han har ledet flere utvalg, blant annet Næringslivets sikkerhetsråds utvalg mot organisert kriminalitet og andre utvalg mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet innen bank/finans.

Tidligere konferanser

Kontakt oss

Har du spørsmål om konferansen eller andre henvendelser? Ta gjerne kontakt med oss!

Følg oss

Ønsker du å motta nyhetsbrev på epost?

Tilbake til toppen