Om konferansen

Antikorrupsjonskonferansen er et unikt samarbeid mellom ØKOKRIM, Transparency International Norge og Advokatfirmaet Selmer. Kvamme Associates ved Helge Kvamme leder årets konferanse som setter søkelys på utviklingen nasjonalt og internasjonalt, og løfter frem de viktigste tiltakene innen dagens antikorrupsjonsarbeid. Initiativet skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom private virksomheter, offentlig sektor, bistandsorganisasjoner, NGO-er og andre aktuelle aktører.

 

Hvem passer konferansen for?

Konferansen ønsker å bidra til viktig kompetanseheving, og passer for representanter for alle virksomheter og organisasjoner som står overfor korrupsjonsutfordringer og som arbeider med å forebygge og avdekke korrupsjon, herunder:

 

- Privat sektor
- Offentlig sektor
- Ikke-statlig virksomhet (NGO)
- Velferds-/bistandsorganisasjoner

 

Konferansen er non profit

Alle inntekter fra konferansen går til å dekke utgifter i forbindelse med gjennomføringen. Antikorrupsjonskonferansen gir faglig påfyll og inspirasjon, og legger til rette for nettverksbygging på tvers av sektorer. Et eventuelt overskudd vil benyttes til særskilt formål innen korrupsjonsforebygging.

 

Praktisk informasjon og påmelding finner du her.

Arrangører

Antikorrupsjonskonferansen arrangeres av ØKOKRIM, Transparency International Norge og Advokatfirmaet Selmer AS.

ØKOKRIM

Trude Stanghelle har siden 2012 vært leder for et av ØKOKRIMs to korrupsjonsteam, og har jobbet med flere nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker. ØKOKRIM etterforsker og fører for retten de store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle sakene som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Transparency International

Guro Slettemark, generalsekretær i Transparency International Norge siden 2009. Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom avdelinger i nærmere 100 land, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles. Hun har arbeidet i mange år som juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet, og var politisk rådgiver for tidligere justisminister Odd Einar Dørum (Bondevik I-regjeringen 1999).

Advokatfirmaet Selmer AS

Selmers compliance-praksis rangeres blant landets ledende med Thomas Brandi i spissen for Selmers avdeling for Corporate Compliance. Thomas Brandi har spesialisert seg på compliance og gransking, samt restrukturering og konkurs. Thomas rådgir selskaper med problemstillinger innenfor compliance-området. Han jobber særlig med rådgivning tilknyttet anti-korrupsjon, gransking, myndighetskontakt og foretaksstraff. Gjennom et omfattende globalt nettverk bestående av internasjonale spesialister innen økonomisk kriminalitet og anti-korrupsjon, har Thomas solid erfaring med å rådgi norske selskaper som opererer i korrupsjonsutsatte land.

Konferanseleder: Kvamme Associates AS

I september 2018 startet Helge Kvamme opp sitt eget konsulentselskap, Kvamme Associates AS, som tilbyr tjenester innenfor gransking, risikoanalyser og preventive tiltak rettet mot offentlig og privat sektor samt ideelle organisasjoner. Han har tidligere vært partner og leder av Selmers forretningsområde Gransking og compliance frem til september 2018. Kvamme har tidligere ledet gransking i PwC i 14 år og vært sentral i arbeidet med å utvikle PwCs kompetanse innen gransking og compliance. Her var han også deltager i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk, med særskilt ansvar for olje- og gassbransjen. Han har tidligere erfaring fra ØKOKRIM og Kripos, og har arbeidet flere år i finansbransjen med problemstillinger tilknyttet gransking og hvitvasking. Han har ledet flere utvalg, blant annet Næringslivets sikkerhetsråds utvalg mot organisert kriminalitet og andre utvalg mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet innen bank/finans.

Tidligere konferanser

Kontakt oss

Har du spørsmål om konferansen eller andre henvendelser? Ta gjerne kontakt med oss!

Følg oss

Ønsker du å motta nyhetsbrev på epost?

Tibake til toppen