Foredragsholdere

Konferansen byr på svært mange anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, fung. ØKOKRIM-sjef Hedvig Moe, samt ledere for myndighetenes arbeid mot korrupsjon i USA, UK og Ukraina. Vi er svært glade for at Daniel Kahn, Senior Deputy Chief, US Department of Justice, kommer tilbake til konferansen i tillegg til flere svært spennende internasjonale foredragsholdere. Elin Baklid-Kunz mottok den prestisjetunge prisen Whistleblower of the Year 2014 i USA, og hun avslutter konferansens første dag med sin varslerberetning.

Anatolii Kyryliuk

prosjektleder ved det Norsk/Ukrainske handelskammer

FOKUS: Ukraina
13.30 · 12.06

Arnhild Dordi Gjønnes

advokat, Næringspolitisk avdeling, NHO

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Artem Sytnyk

direktør ved det nasjonale antikorrupsjonsbyrået i Ukraina Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU)

FOKUS: Ukraina
13.30 · 12.06

Bjørn Tore Saltvik

Attention AS

FOKUS: Ukraina
13.30 · 12.06

Daniel Kahn

Senior Deputy Chief, US Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, USA

Utvikling i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid
10.15 · 12.06

Elin Baklid-Kunz

norsk varsler – mottaker av den prestisjetunge prisen Whistleblower of the Year, 2014, i USA

STORYTELLING: “The Money Dance”
15.00 · 11.06

Elisabeth Roscher

advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
12.30 · 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06

Grete Teigset Solli

Avdelingsleder for samfunnsansvar, Sykehusinnkjøp

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06
Transparency International (TI) – The Nordic Chapters
08.40 · 12.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06
Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Hedvig Moe

kst. ØKOKRIM-sjef

ØKOKRIM: Ny trusselvurdering
10.45 · 11.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06

Inge Svae-Grotli

kst. førstestatsadvokat/avdelingsleder, ØKOKRIM

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
12.30 · 11.06

Jacquelyn Kasulis

the Chief of the Business and Securities Fraud Section at the US Attorney's Office for the Eastern District

Utvikling i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid
10.15 · 12.06
Key Note – Status fra øverste påtalemyndighet
10.00 · 11.06
Høivik-utredningen: Presentasjon av forslag til endringer i reglene om foretaksstraff og korrupsjon
11.00 · 11.06

Maren Folkestad

leder for complianceavdelingen i Scatec Solar AS

FOKUS: Ukraina
13.30 · 12.06

Oliver Bullough

Oliver Bullough is a prize-winning journalist and author from Wales, whose latest book was published in Norwegian as Pengeland, and in English as Moneyland. His articles appear in the Guardian, GQ magazine, the New York Times and elsewhere.

Roar Østby

partner, Kvamme Associates AS, tidligere hvitvaskingsansvarlig DNB

Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06

Sara Lawson

QC, General Counsel, Serious Fraud Office (SFO), Storbritannia

Utvikling i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid fortsetter
12.30 · 12.06

Sven Arild Damslora

førstestatsadvokat/avdelingsleder, Enheten for finansiell etterretning (EFE), ØKOKRIM

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
12.30 · 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06
Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
12.30 · 11.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06

Tor Dølvik

spesialrådgiver, Transparency International Norge

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Tormod Tingstad

advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Ulrik Åshuvud

formann, Transparency International, Sverige

Transparency International (TI) – The Nordic Chapters
08.40 · 12.06

Tilbake til toppen