Foredragsholdere

Anatolii Kyryliuk

prosjektleder ved det Norsk/Ukrainske handelskammer

FOKUS: Ukraina
12.30 · 12.06

Anders Schiøtz Worren

seksjonssjef Finanstilsynet, Seksjon for anti-hvitvasking og betalingsforetak

Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06

Arnhild Dordi Gjønnes

advokat, Næringspolitisk avdeling, NHO

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Artem Sytnyk

direktør ved det nasjonale antikorrupsjonsbyrået i Ukraina Director of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU)

FOKUS: Ukraina
12.30 · 12.06

Bjørn Tore Saltvik

Attention AS

FOKUS: Ukraina
12.30 · 12.06

Daniel Kahn

Senior Deputy Chief, US Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, USA

Utvikling i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid
10.00 · 12.06

Elin Baklid-Kunz

norsk varsler – mottaker av den prestisjetunge prisen Whistleblower of the Year, 2014, i USA

STORYTELLING: “The Money Dance”
· 12.06

Elisabeth Roscher

advokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
· 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06

Grete Teigset Solli

fagsjef for samfunnsansvar, divisjon sør-øst, Sykehusinnkjøp

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06
Transparency International (TI) – The Nordic Chapters
08.40 · 12.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06
Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Hedvig Moe

kst. ØKOKRIM-sjef

ØKOKRIM: Ny trusselvurdering
10.45 · 11.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06

Inge Svae-Grotli

kst. førstestatsadvokat/avdelingsleder, ØKOKRIM

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
· 11.06

Jacquelyn Kasulis

the Chief of the Business and Securities Fraud Section at the US Attorney's Office for the Eastern District

Utvikling i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid
10.00 · 12.06
Key Note – Status fra øverste påtalemyndighet
10.00 · 11.06
Høivik-utredningen: Presentasjon av forslag til endringer i reglene om foretaksstraff og korrupsjon
11.00 · 11.06

Maren Folkestad

leder for complianceavdelingen i Scatec Solar AS

FOKUS: Ukraina
12.30 · 12.06

Roar Østby

partner, Kvamme Associates AS, tidligere hvitvaskingsansvarlig DNB

Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06
FOKUS: Ukraina
12.30 · 12.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06

Sven Arild Damslora

førstestatsadvokat/avdelingsleder, Enheten for finansiell etterretning (EFE), ØKOKRIM

Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
· 11.06
Sesjon 1: Ny hvitvaskingslov og hvitvaskingsskandalene som vesentlige drivere for compliancearbeidet
13.30 · 11.06
Paneldebatt: Hvordan avdekkes korrupsjon?
· 11.06
Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 11.06

Tor Dølvik

spesialrådgiver, Transparency International Norge

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Tormod Tingstad

advokat, Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Sesjon 2: Risiko for korrupsjon ved anskaffelser
13.30 · 11.06

Tilbake til toppen