Program 2019

Etter en svært vellykket konferanse i fjor med femårsmarkering, ønsker vi velkommen til den sjette Antikorrupsjonskonferansen 6. og 7. juni 2019. I fjor styrket vi oppmerksomheten rundt korrupsjonsrisikoen i offentlig sektor i samarbeid med gjestearrangør Riksrevisjonen.

Vi viderefører satsingen i år, og er stolte over å presentere Kommunesektorens organisasjon (KS) som årets gjestearrangør.

Vi følger opp konseptet fra tidligere med nasjonalt fokus på Dag 1, mens Dag 2 er viet den internasjonale situasjonen vedrørende korrupsjon og bestikkelser.

Torsdag 6. juni - Nasjonal dag

Registrering - kaffe og forfriskninger

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører

Helge Kvamme, CEO, Kvamme Associates, Norway

Guro Slettemark, Secretary General, Transparency International, Norway

Trude Stanghelle, Senior Public Prosecutor, The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime

Thomas Brandi, Partner, Attorney-at-law, Advokatfirmaet Selmer AS, Norway

Lise Spikkeland, Special Adviser, The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Norway

Keynote - Status fra Regjeringen

Kristoffer Sivertsen, State Secretary for the Minister of Justice and Immigration

Keynote - Status fra næringslivet

Even Aas, Group Executive Vice President Public Affairs, Kongsberg Gruppen, Norway

Pause med forfriskninger

ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling

Korrupsjonsbekjempelsen i Norge: Hva bør forbedres og hvordan?

Hedvig Moe, Deputy Director, ØKOKRIM, Norway

Mona Ransedokken, Senior Advisor, The Ministry of Justice and Public Security, Norway

Fredrik Berg, Attorney-at-law, Fend Advokatfirma DA, Norway

Knut Erik Friis, Investigative Journalist, Norway

Mari Engh Brekke, Lead Compliance Officer, Aker BP, Norway

Nettverkslunsj

PARALLELLSESJONER

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor

De siste årene er det avdekket flere saker som illustrerer at det er korrupsjonsrisiko i offentlig sektor i Norge. I sesjonen presenteres resultater fra undersøkelser om korrupsjonsrisiko i det offentlige. Vi spør også hva som er lærdommene fra Boligbygg-saken i Oslo og korrupsjonssaken i Drammen. Hvordan kan kommunenes egne kontrollinstanser sørge for bedre forebygging av korrupsjon? Hva er politiets erfaringer fra etterforskning av korrupsjonsmistanker i det offentlige?

Esben Kyhring, Chief Public Prosecutor and Head of the Corruption Team, ØKOKRIM, Norway

Tora Aasland, Head of the Ethics Committee, The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Norway

Gudrun Grindaker, Manager, Norsk Rådmannsforum, Norway

Stig L. Bech, Managing Director, Solon Eiendom ASA, Norway

Frank Willy Djuvik, Head of the Supervisory Board, Sogn and Fjordane County Municipality, Norway

Ole Sølvik, Chief of the Section for Economic and Environmental Crime, Southeastern Police District, Norway

Tor Dølvik, Special Adviser, Transparency International, Norway

Lise Spikkeland, Special Adviser, The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Norway

Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Knut Høivik om å vurdere en revisjon av reglene om foretaksstraff og korrupsjonslovgivningen. Utredningen skal etter planen foreligge i januar 2020. Tema som særlig vil bli diskutert under paneldebatten er ansvar for korrupsjon i konsernforhold, herunder rekkevidden av slikt ansvar under foretaksstraff-bestemmelsen og utfordringer tilknyttet straffelovens anvendelse på korrupsjon begått i utlandet.

Knut Høivik, Vice President of the Legal Department, Equinor ASA, Norway

Jørn Jacobsen, Professor, University of Bergen, Norway

Fredrik Berg, Attorney-at-law, Fend Advokatfirma DA, Norway

Thomas Brandi, Partner, Attorney-at-law, Advokatfirmaet Selmer AS, Norway

Trude Stanghelle, Senior Public Prosecutor, The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime

Pause med forfriskninger

PARALLELLSESJONER FORTSETTER

Pause med forfriskninger

Korrupsjonsutviklingen i Storbritannia

Oppdatering fra Serious Fraud Office vedrørende korrupsjonsetterforskning, sanksjoner, bruken av avtaler om utsatt rettsforfølgelse og House of Lords' evaluering av den britiske Bribery Act av 2010.

Lisa Osofsky, Director of the Serious Fraud Office, United Kingdom

Keynote - Regjeringen

Grensedragningen mellom politikk og næringsliv: Hvilke forventninger har UD til norsk næringsliv som opererer i korrupsjonsutsatte markeder? Kan norske selskaper gjøre en forskjell?

Ine Eriksen Søreide, Minister of Foreign Affairs, Norway

Fagprogrammet avsluttes

Mottagelse hos Advokatfirmaet Selmer

Konferansemiddag

Fredag 7. juni - Internasjonal dag

Registrering - kaffe og forfriskninger

Tuna bond-skandalen i Mosambik

The occurrence of companies' "hidden and illegal debts" and the treatment of the matter by the authorities thereafter illustrate how economic and political institutions in Mozambique are compromised and unable to provide effective tools for combating corruption. How can a robust mitigation response to the scandal stop Mozambique from drifting further towards even more regressive forms of governance?

Roberto J. Tibana, Senior Economist, Analitica-RJT, Mozambique

Pause med forfriskninger

Internasjonal korrupsjonsutvikling

Amerikanske myndigheters prosesser for håndhevelse og sanksjonering av korrupsjon som involverer multinasjonale selskaper, omfanget av straff for person- og selskapsansvar, eksempler på FCPA-brudd og hvitvasking av penger. Aktuelle saker fra virkeligheten hvor banker og finansielle institusjoner har fungert som tilretteleggere for overføring av ulovlige midler som stammer fra bestikkelser.

Daniel Kahn, Chief of the Foreign Corrupt Practices Act Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice, USA

Jacquelyn M. Kasulis, Acting Chief, Criminal Division, U.S. Attorney’s Office, Eastern District of New York, USA

Nettverkslunsj

Statusoppdatering Brasil - Lava Jato

To foredrag: 1. Status og oppdateringer i forbindelse med de pågående prosessene, med fokus på tilretteleggernes roller. 2. En analyse av Lava Jato-skandalens konsekvenser for samfunnet: lovgiving og sosial tillit.

Bruno Brandao, Director of Transparency International, Brazil

Victor Riccely Lins Santos, Federal Prosecutor, Brazil

Pause med forfriskninger

Oppdatering fra OECDs anti-korrupsjonsarbeid

Utkast til anbefalinger for bruk av «Non-trial Resolutions» i internasjonale bestikkelsessaker fra OECD’s Working Group  on Bribery og drøftelser om de vesentligste utfordringene for bruk av slike administrative sanksjoner.

Drago Kos, Chair, OECD Working Group on Anti-Bribery

Tina Søreide, Professor, Norwegian School of Economics, Norway

Ny teknologi i kampen mot korrupsjon

Nye etterforskningsmetoder muliggjort av moderne teknologi i en "Big Data World": bruken av kunstig intelligens som verktøy.

George “Ren” McEachern, Managing Director, Exiger, Washington D.C., USA

Organisasjonskomiteens sluttbemerkninger

Antikorrupsjonskonferansen 2019 avsluttes

Tilbake til toppen