Foredragsholdere 2017

DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06

Anton Pominov

Director General, Center Transparency International, Russia

Pominov is the Director of Research at Transparency International in Russia. Since 2009 he has been running projects and campaigns at Laboratory for Anti-Corruption Policy of National Research University – Higher School of Economics. He has conducted several research projects, including: “How much corruption does a litre of milk contain?” - a qualitative assessment of the influence of corruption on retail price of milk in the Moscow region, discovering that corruption as implicit tax may constitute from 30 to 50 per cent of the retail price, and "Corruption in municipal procurement" – a quantitative research using econometrics to check if administrative and political variables in municipalities influence their performance. Pominov holds a Master’s degree in Economics.

International Developments continues
10.45 · 12.06
International Developments
09.15 · 12.06

Birthe Eriksen

advokat, Ph.D., Guide Advokat DA

Birthe Eriksen har doktorgrad fra 2016 i arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold, har publisert en rekke artikler innen arbeidsrett, selskapsrett, konkurranse og korrupsjon. I 2015 var hun redaktør for boken: «Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur.»

Birthe Eriksen er fra november 2016 medlem av det regjeringsnedsatte lovutvalget som skal gjennomgå arbeidsmiljølovens regulering av varslervernet.

Varsling som mekanisme for forebygging og avdekking av korrupsjon.
10.45 · 12.06

David Green CB QC

Director, the Serious Fraud Office, UK

After 25 years of prosecuting and defending at the Criminal Bar, David was appointed the first Director of Revenue and Customs Prosecutions in April 2005. He headed the Revenue and Customs Prosecutions Office from its launch until the department was merged with the Crown Prosecution Service in January 2010. David returned to the Bar in April 2011. He was appointed Director of the Serious Fraud Office on 21 April 2012. David was called to the Bar in 1979; appointed Recorder in 1996 and took silk in 2000.

Key Note - UK Bribery Act Enforcement
08.30 · 12.06
Korrupsjon og hvitvasking av penger - Er Norge en trygg havn for pengestrømmer med ukjent opphav?
12.30 · 12.06

Erna Solberg

Norges statsminister (H)

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen.

Key note - Status fra Regjeringen
08.40 · 12.06

George “Ren” McEachern

Supervisory Special Agent, International Corruption Unit, FCPA Program Manager, FBI

Ren is the Acting Unit Chief of the International Corruption Unit with oversight over FCPA, Kleptocracy, Antitrust, International Corruption of Federal Public Officials, International Fraud Against the Government, and International Money Laundering Investigations. Additionally, Ren manages FBI teams located in ten different countries dedicated to international corruption matters. Ren is a certified subject matter expert in international corruption and the FCPA.

Geir Helljesen

NRK-veteran, konferansier, debattleder og foredragsholder

Geir Helljesen er en av norsk fjernsyns aller mest kjente profiler. Etter over 40 år i NRK er han blant annet kjent for valgsendingene hvor han som ekspertkommentator og analytiker ledet det norske folk gjennom mange nervepirrende valg.

DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06

Guro Slettemark

generalsekretær, Transparency International Norge

Slettemark har siden 2009 vært generalsekretær i Transparency International Norge. Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom avdelinger i nærmere 100 land, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles.

DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06
Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
09.00 · 12.06
DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06

Helge Kvamme

partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Helge Kvamme er ansvarlig for Gransking og Compliance, herunder granskingsledelse, oppbygging og implementering av antikorrupsjonssystemer, tiltak mot hvitvasking, rådgivning til styrer og trening av ledelse og ansatte. Kvamme har ledet større nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskings- og compliance oppdrag. Han var leder for PwC Gransking i 14 år og deltaker i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk. Kvamme har bakgrunn fra KRIPOS og ØKOKRIM og bank/finans. Han har vært engasjert av Verdensbanken som Compliance Monitor og er norsk delegat til ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption.

Korrupsjon og hvitvasking av penger - Er Norge en trygg havn for pengestrømmer med ukjent opphav?
12.30 · 12.06
Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
09.00 · 12.06

Håvard Kampen

førstestatsadvokat, leder av hvitvaskingsteamet, ØKOKRIM

Korrupsjon og hvitvasking av penger - Er Norge en trygg havn for pengestrømmer med ukjent opphav?
12.30 · 12.06

Jan Erik Skog

vinner av Fritt Ord 2015, varsler i Unibuss-saken

Varsling som mekanisme for forebygging og avdekking av korrupsjon.
10.45 · 12.06

Knut Erik Friis

partner, Granskings- og antikorrupsjonstjenester, PwC

Friis har et spesielt fokus mot antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. Han har jobbet med etterretning og etterforskning i KRIPOS og med nasjonal krisehåndtering og beredskap i staten. Friis har 15 års granskingserfaring og ledet og deltatt i nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskinger. Han har internasjonal erfaring fra NGOer og kommersielle virksomheter og har ledet og gjennomført granskinger i blant annet Angola, Brasil, Etiopia, Haiti, Kenya, Libanon, Nigeria, Russland, Uganda.

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
09.00 · 12.06

Lena Ryde Nord

NHH-student, presenterer masteroppgaven: "Trade in Regulatory Decisions: a study of market regulation and corruption in OECD

Lena Nords masteroppgave drøfter hvilke implikasjoner ulike omfang av markedsregulering har for korrupsjonsrisiko i OECD-land. Oppgaven drøfter hvorvidt statlig inngripen i markeder skaper en arena for politisk korrupsjon.

Hvordan arbeides det med korrupsjonsfaget ved utdanningsinstitusjonene?
14.25 · 12.06

Lucinda A. Low

Partner and lawyer, law firm Steptoe & Johnson, Washington D.C., USA

Lucinda A. Low is a partner in Steptoe's Washington office, where she is a member of the firm's Management Committee and head of the Regulatory, Enforcement, and Public Policy Department. Her practice focuses on US and international anti-corruption laws, advising clients on matters ranging from preventive work to representation in internal investigations and enforcement matters worldwide. She is a widely recognized authority in the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and related international conventions from the OECD, OAS, United Nations, and European Union.

International Developments continues
10.45 · 12.06
International Developments
09.15 · 12.06

Marianne Djupesland

førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Djupesland har siden 2011 vært leder av ØKOKRIMs korrupsjonsteam. Hun har hatt ansvaret for flere større internasjonale korrupsjonsetterforskinger, nå sist Yara-saken, i tillegg til å yte bistand til andre lands etterforsking av VimpelCom-saken. Djupesland deltar for Norge i OECDs arbeidsgruppe knyttet til OECD-konvensjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i Utenriksdepartementet, og som advokat- og dommerfullmektig.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.30 · 12.06

Marianne Marthinsen

stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Marianne Marthinsen er finanspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet på Stortinget og første nestleder i Finanskomiteen. Hun har vært Stortings-representant siden 2005. Hun var medlem av Energi og miljøkomiteen fra 2005-2012.

DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06

Nicola Bonucci

Director, Legal Affairs, OECD

Bonucci is the Director for Legal Affairs and the coordinator for accession. He joined the OECD in 1993 as a Legal Counselor, served as Deputy Director from 2000 until becoming Director in 2005. He focuses on general public international law issues, participating in the negociation of international agreements, interpreting the basic texts of the Organisation, and providing legal opinions to the senior management (The Secretary-General and his Deputies), the Council (the governing body of the OECD), and its subsidiary bodies.

International Developments continues
10.45 · 12.06
International Developments
09.15 · 12.06

Paul Radu

Executive director, Organized Crime and Corruption Reporting Project

He has held a number of fellowships, including the Alfred Friendly Press Fellowship in 2001, the Milena Jesenska Press Fellowship in 2002, the Rosalyn Carter Fellowship for Mental Health Journalism in 2007, the 2008 Knight International Journalism fellowship with the International Center for Journalists as well as a 2009-2010 Stanford Knight Journalism Fellowship. He is the recipient of numerous awards including in 2004, the Knight International Journalism Award and the Investigative Reporters and Editors Award, in 2007, the Global Shining Light Award, the Tom Renner Investigative Reporters and Editors Award and in 2011 the Daniel Pearl Award for Outstanding International Investigative Reporting.

Grand Corruption - Presentation of the Organized Crime and Reporting Project (OCRP)
· 12.06

Randal L. Phillips

Managing Partner, Mintz Group, Beijing, Kina

Phillips is Managing Partner for Asia of the Mintz Group. Randy spent 28 years with the Central Intelligence Agency's National Clandestine Service, most recently serving as the Chief CIA representative in China. He has an extensive background in foreign field operations, policy and program management, and leadership development. He is fluent in Mandarin Chinese and Bahasa Indonesian. Randy has lived and travelled extensively throughout China and elsewhere in Asia for the U.S. Government. Additionally, he has managed worldwide and regional programs from Washington. Phillips has extensive experience unravelling a variety of complex matters involving finance, trade and fraud. Randy has a B.A. in Diplomacy and Foreign Affairs from Miami University, and a Masters of International Public Policy from the Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

Updates China - How China Pursues Industrial Policy Goals with Compliance Tools
12.30 · 12.06

Richard Bistrong

Anti-Bribery Ethics Consultant, Writer and Speaker

Richard spent much of his career as an international sales executive and currently consults and speaks on foreign bribery, ethics and compliance issues from that front-line perspective. Richard was the Vice President of International Sales for a large, publicly traded manufacturer of police and military equipment, which included residing and working in the UK. In 2007, as part of a cooperation agreement with the United States Department of Justice and subsequent Immunity from Prosecution in the UK, Richard assisted the United States, UK, and other governments in their understanding of how FCPA, bribery and other export violations occurred and operated in international sales. Richard now consults, writes and speaks about current front-line anti-bribery and compliance issues. Richard was named one of Ethisphere's 100 Most Influential in Business Ethics for 2015 and is a Contributing Editor of the FCPA Blog. Richard’s chapter “The Anatomy of a Bribe” appears in the 2016 edition of the Trace International How to Pay a Bribe. Richard was also recognized by JD Supra as Top Author in the 2016 Readers Choice Awards, for Compliance.

Behind the Bribe: A Journey to the Dark Side of International Business
15.15 · 12.06

Sigrid Klæboe Jacobsen

daglig leder, Tax Justice Network Norge

Sigrid K. Jacobsen har vært en samfunnsdebattant på skatterettferdsfeltet i 15 år. Hun er koordinator for Tax Justice Network Europe og styremedlem i Global Alliance for Tax Justice. Hun er sivilingeniør fra NTNU og har tidligere blant annet jobbet som avdelingsleder i Holte Consulting.

DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06
Hvordan arbeides det med korrupsjonsfaget ved utdanningsinstitusjonene?
14.25 · 12.06

Trond Eirik Schea

ØKOKRIM-sjef

Schea er jurist og har vært ØKOKRIM-sjef siden 2009. Han har jobbet med økonomisk kriminalitet ved Juridisk fakultet i Oslo, i Finansdepartementet og i påtalemyndigheten i over 20 år. Med sin yrkesbakgrunn, erfaring fra en rekke utredningsoppdrag og internasjonale kontaktnett har Schea en unik oversikt over tendenser, utfordringer og myndighetsrespons på feltet.

DEBATT: Er den politiske agendaen tydelig nok og er det behov for en nasjonal handlingsplan?
13.10 · 12.06
Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.30 · 12.06

Trude Stanghelle

førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Stanghelle har siden 2012 vært leder for et av ØKOKRIMs to korrupsjonsteam. Hun har jobbet med flere nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker, og leder for tiden etterforskningen av "Nigeriabåtsaken" hvor ØKOKRIM og britisk politi har opprettet et felles etterforskningsteam.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.30 · 12.06
Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
09.00 · 12.06

William “Billy” Jacobson

Partner and lawyer, Orrick

Billy is a highly experienced white collar lawyer and first chair trial litigator having tried many cases, including complex white collar matters. He has served as general counsel, chief compliance officer and federal prosecutor. His experience serving in different capacities for the Department of Justice (DOJ), particularly the Fraud Section’s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) enforcement unit, allows him to provide clients significant insight into the processes and decision making of the DOJ. Billy is also considered a thought leader in the industry having spoken extensively on compliance and investigative topics.

International Developments continues
10.45 · 12.06
International Developments
09.15 · 12.06

Tilbake til toppen