Program

Årets program tar for seg den seneste nasjonale og internasjonale utviklingen med et norgespanel ledet av ØKOKRIM og et internasjonalt ekspertpanel som tar pulsen på de mest aktuelle globale sakene. Konferansen samler eksperter som skal se nærmere på nye regulatoriske tiltak og byr også på et spesialpanel bestående av sentrale compliance-ansvarlige som drøfter vesentlige utfordringer og tiltak.

 

Utvalgte fordypningstemaer denne gang er offentlig korrupsjon i Norge, Petrobras-saken i Brasil, konsekvenser og kostander ved korrupsjon og andre aktuelle emner.

 

Need an english version of the program? Please press here.

Program for torsdag 9. juni 2016 (Holdes stort sett på norsk)

Registrering - kaffe og forfriskninger

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen

Helge Kvamme, partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Knut Erik Friis, partner, Granskings- og antikorrupsjonstjenester, PwC

Guro Slettemark, Secretary General, Transparency International Norway

Trude Stanghelle, førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Key note - Status fra regjeringen

Ved representant fra Regjeringen

Tore Hattrem, statssekretær, Utenriksdepartementet

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling med fokus på aktuelle saker fra det siste året

Med ØKOKRIM-ledet panel.

Trond Eirik Schea, ØKOKRIM-sjef

Marianne Djupesland, førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Trude Stanghelle, førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Gunnar Fjæra, spesialetterforsker, ØKOKRIM

Pause med forfriskninger

Regulatoriske trender og utfordringer – Foretaksstraff og personlige lederansvar

- Ny straffelov: Fjerning av skyldvilkåret – konsekvenser og utfordringer. Får compliance programmer større betydning for ansvaret?
- Rekkevidden av foretaksansvaret for korrupsjon begått i datterselskaper og av tredjeparter
- Trend mot høyere bøtestraffer – ØKOKRIMs rolle
- Personlig lederansvar; trend mot mer aggressiv strafforfølging av ledere: Hvor langt rekker lederansvaret for korrupsjon begått i virksomheten?

Knut Høivik, partner, Schjødt

Ny hvitvaskingslov og lov om sivilrettslig inndragning - Betydning for bekjempelse av korrupsjon

- Hvitvaskingslovutvalget skal i august 2016 avgi NOU om ny hvitvaskingslov. Hvilken betydning vil den kommende loven få for bekjempelse av korrupsjon? Hvilke handleplikter og sanksjoner kan bli pålagt rapporteringspliktige?
- I august 2015 ble det avgitt en utredning om forslag til ny lov om sivilrettslig inndragning. Hvordan vil foreslåtte regler, som er virksomme i USA, UK og Irland, kunne bli effektive i kampen mot profittmotivert kriminalitet, herunder korrupsjon?

Atle Roaldsøy, fagdirektør, Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet

Nye anskaffelsesregler i 2016 – hvordan er korrupsjon regulert?

- Hva innebærer endringene i forhold til ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser?

- Påvirker endringene korrupsjonsrisikoen ved tildelinger av offentlige kontrakter?  

Harald Alfsen, partner, Inventura AS

Lunsj

DEBATT – politisk forutsetning om “nulltoleranse” versus faktisk risiko i “farlig farvann”

Debatten tar for seg de vanskelige spørsmålene, problemene og utfordringer ved en politisk forutsetning om "nulltoleranse" for korrupsjon vs. den faktiske risikoen for bestikkelser når man gjør forretninger i "farlige farvann". 

Innledning: Guro Slettemark.

Debattleder: Ole Torp, NRK

Ole Torp, programleder og journalist, NRK

Carine Smith Ihenacho, Chief Compliance Officer, Statoil

Jette F. Christensen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen

Gjermund Hagesæter, statssekretær, Justisdepartementet

Bård Vegard Solhjell, stortingspolitiker, SV, medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen

Pause med forfriskninger

Offentlig korrupsjon i forvaltningen – Drammen kommune-saken

Offentlig korrupsjon i Norge med utgangspunkt i Drammen kommune-saken vedrørende forvaltningen av plan- og bygningssaker.

Bertil Horvli, byutviklingsdirektør, Drammen kommune

Tor Dølvik, seniorrådgiver, Transparency International Norge

Grethe Bergly, Konserndirektør Østlandet, Multiconsult

Pause med forfriskninger

Petrobras-saken – Verdens største korrupsjonssak

Med fokus på hvordan saken ble avslørt, hvilke metoder som er benyttet for å skjule de omfattende bestikkelsene, betydningen av ny lovgivning i forhold til gjennomføringen av etterforskningen, sanksjoner og domfellelser, samt relevante antikorrupsjonstiltak i kjølvannet av skandalen.  

Foredraget holdes på engelsk.

Antenor Madruga, Partner, FeldensMadruga

Helge Kvamme, partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Thomas Brandi, partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Carlos Bruno Ferreira da Silva, Federal Prosecutor, Deputy Head, International Legal Cooperation, Office of the Prosecutor-General, Brazil

Fagprogram avsluttes

Aperitiff hos Selmer

Selmer inviterer til aperitiff i sine lokaler på Tjuvholmen, rett over broen fra Felix og Bryggetorget

Konferansemiddag med kåseri og musikalsk innslag

Middagen byr blant annet på bordtale av kåsør og forfatter, Sidsel Dalen, og musikk- og danseshow med Oslo Sambaskole.

Restaurant Felix, Felix konferansesenter, Aker Brygge

Sidsel Dalen, kåsør og forfatter

Program for fredag 10. juni 2016 (Holdes på engelsk)

Registrering - kaffe og forfriskninger

Key note - Den internasjonale “storkorrupsjonen”

Hva er omfanget og hvilke forebyggende tiltak kan settes inn for at de skal ha reell forebyggende og avskrekkende virkning. 

José Ugaz, Chair, Transparency International

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling

Trender, faktiske saker, utvikling i lovgivningen i relevante jurisdiksjoner, problemstillinger ved sanksjonssystemer og frivillige rapporteringssystemer, best practice compliance programmer, utfordringer ved transaksjoner og integritetsundersøkelser. 

Lucinda Low, Partner, Steptoe & Johnson

Hvordan bidrar EU i kampen mot korrupsjon?

- Hva har skjedd siden EUs antikorrupsjons rapport ble lansert i 2014 og hvordan er oppfølgningen?
- Hva er status når det gjelder åpenhet og ansvarlighet?
- Vil EU innføre et obligatorisk lobbyregister?

Daniel Freund, Head of Advocacy EU Institutions, TI, Brussels

Pause med forfriskninger

FBI presenterer: Hvordan avdekke og etterforske - med konkrete eksempler som utgangspunkt

Hvordan arbeider FBI for å forfølge pengestrømmer i kjølvannet av internasjonal korrupsjon og ut fra korrupte regimer. Er sivilrettslig inndragning et effektivt tiltak for å sikre verdier finansiert ved korrupsjon og bestikkelser? 

Michal Won, Lead FCPA Analyst, International Corruption Unit, Federal Bureau of Investigation (FBI)

George “Ren” McEachern, Supervisory Special Agent, International Corruption Unit, FCPA Program Manager, FBI

Neste steg for innsatsen mot korrupsjon i Afrika

The African Development Bank: 

- Hvordan etterforskes mistanke om korrupsjon og hvilke sanksjoner benyttes mot involverte virksomheter? 

- Hvordan forebygges korrupsjon i prosjekter finansiert av The African Development Bank?

Anna Bossman, Director, Integrity and Anti-Corruption Department, African Development Bank

Lunsj

Situasjonsrapport: Nigeria

- Konsekvenser av korrupsjon for Nigerias økonomi (PwC rapport)

- Hvor mye koster korrupsjon og hva er konsekvensene for menneskene i Usbekistan-saken (med utgangspunkt i VimpelCom-saken).

Taiwo Oyedele, Partner, West Africa Tax Leader, PwC Nigeria

Kostnader og konsekvenser av korrupsjon for menneskene i Usbekistan (utgp. i VimpelCom-sak)

Dr. Alisher Ilkhamov, Research Associate, Centre of Contemporary Central Asia & the Caucasus, SOAS University of London

Avslutning ved arrangementskomiteen

Konferansen avsluttes

Tilbake til toppen