Foredragsholdere

Atle Roaldsøy

fagdirektør, Internasjonal seksjon, Justis- og beredskapsdepartementet

Atle har bred erfaring fra påtalemyndigheten og har blant annet vært påtaleleder ved Økonomiavsnittet i Oslo Pd og leder for Hvitvaskingsenheten i ØKOKRIM. Han arbeider hovedsakelig med internasjonale saker innenfor området økonomisk kriminalitet, med et særlig fokus på korrupsjons- og hvitvasking. Han leder Norges delegasjoner til OECD Working Group on Bribery og GRECO, og har deltatt aktivt i arbeid med nasjonal og internasjonal oppfølging av FN-konvensjonen mot korrupsjon. Han var leder for Norges delegasjon til FATF 2005-2009 og arbeider fremdeles med FATF-relaterte spørsmål. Atle er medlem av hvitvaskingslovutvalget som følger opp FATFs 40 anbefalinger og evalueringsrapport om Norge fra 2014, samt EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Han deltok også i utvalget som utredet forrige revisjon av hvitvaskingsregelverket.

Ny hvitvaskingslov og lov om sivilrettslig inndragning - Betydning for bekjempelse av korrupsjon
10.30 · 12.06

Bård Vegard Solhjell

stortingspolitiker, SV, medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen

DEBATT – politisk forutsetning om “nulltoleranse” versus faktisk risiko i “farlig farvann”
12.30 · 12.06

Anna Bossman

Director, Integrity and Anti-Corruption Department, African Development Bank

Prior to the African Development Bank Group, Ms. Bossman headed Ghana’s Commission on Human Rights and Administrative Justice as Acting Chair and Deputy Commissioner in charge of Legal and Investigations. Ms. Bossman began her legal career as an Assistant State Attorney in Ghana’s Ministry of Justice and later practiced law with the firm Okai Anderson & Co , specialising in company and tax law before a twenty-five year career at the Houston-based Tenneco Oil Exploration and Production Company’s operations in Gabon, Central Africa.

Neste steg for innsatsen mot korrupsjon i Afrika
11.00 · 12.06

Antenor Madruga

Partner, FeldensMadruga

Member of the Bar since 1991. PhD in International Law (USP, 2000), Specialist in Business Law (PUC-SP, 1995). Graduated from the Federal University of Rio Grande do Norte. Author of several publications on International Law, Criminal Law and International Legal Cooperation. He is a part-time Professor at the Rio Branco Institute (Ministry of Foreign Affairs).

Petrobras-saken – Verdens største korrupsjonssak
15.15 · 12.06

Bertil Horvli

byutviklingsdirektør, Drammen kommune

Offentlig korrupsjon i forvaltningen – Drammen kommune-saken
14.15 · 12.06

Dr. Alisher Ilkhamov

Research Associate, Centre of Contemporary Central Asia & the Caucasus, SOAS University of London

Alisher Ilkhamov is Research Associate of the Centre of Contemporary Central Asia and the Caucasus at the School of Oriental and African Study, University of London, and member of the International Board, academic journal “Central Asian Survey”. He is the author of more than 65 publications.

Kostnader og konsekvenser av korrupsjon for menneskene i Usbekistan (utgp. i VimpelCom-sak)
13.15 · 12.06

Harald Alfsen

partner, Inventura AS

Harald Alfsen er partner i konsulentfirmaet Inventura AS. Han er jurist med spesialfag i EUs regler for offentlige innkjøp, og har 22 års erfaring fra området - som offentlig innkjøper, advokat og nå som konsulent. Alfsen arbeider både strategisk med organisering og lederforankring av innkjøp, samt operativt gjennom å ha ledet en lang rekke anskaffelsesprosesser. Han er medforfatter av boken «Om å bekjempe et samfunnsonde» (Gyldendal 2014), hvor han skrev kapittelet om Korrupsjon i offentlige anskaffelser.

Nye anskaffelsesregler i 2016 – hvordan er korrupsjon regulert?
11.00 · 12.06

Carlos Bruno Ferreira da Silva

Federal Prosecutor, Deputy Head, International Legal Cooperation, Office of the Prosecutor-General, Brazil

Petrobras-saken – Verdens største korrupsjonssak
15.15 · 12.06

Carine Smith Ihenacho

Chief Compliance Officer, Statoil

Ihenacho is the global Chief Compliance Officer for Statoil and responsible for Statoil’s ethics and anti-corruption compliance program. She manages Statoil’s business ethics and compliance department, facilitating conformance with compliance and regulatory standards across Statoil’s global business activities and across a range of policy areas. Prior to joining Statoil in 2010, Carine was the General Counsel of Aibel, an international oil & gas service provider. Ihenacho has more than 20 years’ experience as a lawyer, both in the financial and oil & gas industry and in law-firms.

DEBATT – politisk forutsetning om “nulltoleranse” versus faktisk risiko i “farlig farvann”
12.30 · 12.06

Daniel Freund

Head of Advocacy EU Institutions, TI, Brussels

Daniel Freund leads Transparency International's work on the integrity of the EU institutions. He is responsible for EU Integrity Watch, as well as the work on legislative transparency, conflicts of interest, lobbying, revolving doors and the legislative footprint. Before joining TI, Daniel was a political adviser to German Green Gerald Häfner in the European Parliament working on constitutional and legal issues.

Hvordan bidrar EU i kampen mot korrupsjon?
09.30 · 12.06

Grethe Bergly

Konserndirektør Østlandet, Multiconsult

Grethe har erfaring fra rådgiverselskap i Norge og Skottland. Er styremedlem i Norplan Tanzania. Er utdannet siv.ing innen bygg og konstruksjonsfag fra University of Manchester Science and Technology og har MBA fra Heriot Watt i Edinburgh.

Offentlig korrupsjon i forvaltningen – Drammen kommune-saken
14.15 · 12.06

Helge Kvamme

partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Helge er ansvarlig for Gransking og Compliance, herunder granskingsledelse, oppbygging og implementering av antikorrupsjonssystemer, tiltak mot hvitvasking, rådgivning til styrer og trening av ledelse og ansatte. Kvamme har ledet større nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskings- og compliance oppdrag. Han var leder for PwC Gransking i 14 år og deltaker i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk. Kvamme har bakgrunn fra KRIPOS og ØKOKRIM og bank/finans. Han har vært engasjert av Verdensbanken som Compliance Monitor og er norsk delegat til ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption.

Petrobras-saken – Verdens største korrupsjonssak
15.15 · 12.06

Jette F. Christensen

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, medlem av kontroll- og konstitusjonskomitéen

DEBATT – politisk forutsetning om “nulltoleranse” versus faktisk risiko i “farlig farvann”
12.30 · 12.06

José Ugaz

Chair, Transparency International

Ugaz was ad-hoc state attorney of Peru for several corruption cases against the criminal network of former Peruvian President Alberto Fujimori. In 2002, Ugaz became President of Proetica, Transparency International’s national chapter in Peru. He was an official at the World Bank’s anti-corruption unit from 2004-2006. He became an individual member of Transparency International in 2008 and has served on Transparency International’s Board of Directors since 2011. He is a teacher of criminal law at the Universidad Católica del Perú since 1986.

Key note - Den internasjonale “storkorrupsjonen”
08.30 · 12.06

Knut Erik Friis

partner, Granskings- og antikorrupsjonstjenester, PwC

Friis har et spesielt fokus mot antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. Han har jobbet med etterretning og etterforskning i KRIPOS og med nasjonal krisehåndtering og beredskap i staten. Friis har 15 års granskingserfaring og ledet og deltatt i nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskinger. Han har internasjonal erfaring fra NGOer og kommersielle virksomheter og har ledet og gjennomført granskinger i blant annet Angola, Brasil, Etiopia, Haiti, Kenya, Libanon, Nigeria, Russland, Uganda.

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06

Knut Høivik

partner, Schjødt

Knut er Ph.D. og har publisert boken Foretaksstraff (doktoravhandling). Han har betydelig erfaring med compliancearbeid og bistår klienter med blant annet utforming, implementering og oppfølging av anti-korrupsjonsprogrammer. Han bistår også klienter i forhold til tilsynsmyndigheter og politi- og påtalemyndighet. For øvrig arbeider Knut med forretningsjuridisk rådgivning, særlig som rådgiver for selskaper innenfor Olje & Gass næringen. Knut har tidligere erfaring som blant annet som internadvokat i Statoil ASA.

Regulatoriske trender og utfordringer – Foretaksstraff og personlige lederansvar
10.00 · 12.06

Lucinda Low

Partner, Steptoe & Johnson

Member of Steptoe & Johnson's Management Committee and head of the Regulatory, Enforcement, and Public Policy Department. Her practice focuses on US and international anti-corruption laws, advising clients on matters ranging from preventive work to representation in internal investigations and enforcement matters worldwide. She is a widely recognized authority in the US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and related international conventions from the OECD, OAS, United Nations, and European Union.

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.00 · 12.06

Marianne Djupesland

førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Djupesland har siden 2011 vært leder av ØKOKRIMs korrupsjonsteam. Hun har hatt ansvaret for flere større internasjonale korrupsjonsetterforskinger, nå sist Yara-saken, i tillegg til å yte bistand til andre lands etterforsking av VimpelCom-saken. Djupesland deltar for Norge i OECDs arbeidsgruppe knyttet til OECD-konvensjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i Utenriksdepartementet, og som advokat- og dommerfullmektig.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling med fokus på aktuelle saker fra det siste året
09.00 · 12.06

Michal Won

Lead FCPA Analyst, International Corruption Unit, Federal Bureau of Investigation (FBI)

Subject Matter Expert on Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and international anti-corruption matters. Possesses outstanding analytical, evaluative and assessment capacity. Experienced in leading cross-functional teams and managing complex projects. Adept in coordinating with related agencies and entities, domestically and internationally. Possesses an ability to manage businesses and interpret consumer needs.

FBI presenterer: Hvordan avdekke og etterforske - med konkrete eksempler som utgangspunkt
10.15 · 12.06
DEBATT – politisk forutsetning om “nulltoleranse” versus faktisk risiko i “farlig farvann”
12.30 · 12.06

Taiwo Oyedele

Partner, West Africa Tax Leader, PwC Nigeria

Taiwo is the Head of Tax and Regulatory Services for PwC Nigeria and also the West Africa Market Tax Leader. He is an author, public speaker, writer, blogger, and renowned commentator on economic, accounting and tax matters. He is the Lead Facilitator at PwC Tax Academy, member of the Nigerian Taxation Standards Board, member of the ACCA Global Governing Council, fellow of the Nigeria Leadership Initiative and member of the Corporate Governance Society Nigeria. He is also the Founder & President of Impact Africa Foundation.

Situasjonsrapport: Nigeria
12.30 · 12.06

Thomas Brandi

partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Thomas Brandi har spesialisert seg på regulatorisk risikostyring, compliance og gransking. Hans kompetanseområder omfatter anti-korrupsjon, eksportkontroll og sanksjoner, hvitvasking og arbeidslivskriminalitet. En stor del av bistanden relaterer seg til internasjonale forhold. Brandi har utstrakt erfaring fra granskingsprosesser i privat og offentlig sektor, og engasjeres ofte som foredragsholder i temaer relatert til gransking og compliance.

Petrobras-saken – Verdens største korrupsjonssak
15.15 · 12.06

Trond Eirik Schea

ØKOKRIM-sjef

Schea har vært ØKOKRIM-sjef siden 2009, assisterende ØKOKRIM-sjef fra 2004 til 2008 og har lang erfaring fra politiet, Oslo statsadvokatembeter, Riksadvokatembetet, Finansdepartementet og universitetet i Oslo. Han er utdannet Cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Schea er medlem i Politihøgskolens styre, redaksjonsmedlem i Tidsskrift for Strafferett og han er ØKOKRIMs representant i EMØK.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling med fokus på aktuelle saker fra det siste året
09.00 · 12.06

Tor Dølvik

seniorrådgiver, Transparency International Norge

Dølvik har lang og bred erfaring fra kommunesektoren som prosjektleder for en rekke utrednings-, utviklings- og evalueringsprosjekter både som forsker, konsulent og medarbeider i KRD og Oslo kommune. Han har vært tilknyttet TI-Norge siden april 2012.

Offentlig korrupsjon i forvaltningen – Drammen kommune-saken
14.15 · 12.06

Trude Stanghelle

førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Stanghelle har siden 2012 vært leder for ett av ØKOKRIMs to korrupsjonsteam. Hun har jobbet med flere nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker, og leder for tiden etterforskningen av "Nigeriabåtsaken" hvor ØKOKRIM og britisk politi har opprettet et felles etterforskningsteam.

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06
Nasjonal antikorrupsjonsutvikling med fokus på aktuelle saker fra det siste året
09.00 · 12.06

Sidsel Dalen

kåsør og forfatter

Norsk romanforfatter, med bakgrunn som journalist og PR-rådgiver. Hun debuterte i 2011 med krimromanen Dødelige dråper. Dagbladet skrev: «Får James Bond til å fortone seg seg stillferdig.» Høsten 2013 lanserte hun thrilleren 21 dager, som handler om menneskehandel og korrupsjon i oljebransjen. Den ble nominert til Rivertonprisen. Dalen har en Bachelor i antropologi fra Goldsmiths college, hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, og en master i EU-politikk fra London School of Economics.

Konferansemiddag med kåseri og musikalsk innslag
18.30 · 12.06

George “REN” McEachern

Supervisory Special Agent, International Corruption Unit, FCPA Program Manager, FBI

Ren is the Acting Unit Chief of the International Corruption Unit with oversight over FCPA, Kleptocracy, Antitrust, International Corruption of Federal Public Officials, International Fraud Against the Government, and International Money Laundering Investigations. Additionally, Ren manages FBI teams located in ten different countries dedicated to international corruption matters. Ren is a certified subject matter expert in international corruption and the FCPA.

Gjermund Hagesæter

statssekretær, Justisdepartementet

Gjermund er statssekretær med særskilt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Han har representert Fremskrittspartiet på Stortinget siden 2001, blant annet som nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité. Gjermund er utdannet bedriftsøkonom og jurist. Har har tidligere vært befal og offiser i Forsvaret, juridisk konsulent og helse- og sosialsjef i Lindås kommune og selvstendig forretningsdrivende innen investeringsvirksomhet.

DEBATT – politisk forutsetning om “nulltoleranse” versus faktisk risiko i “farlig farvann”
12.30 · 12.06

Guro Slettemark

Secretary General, Transparency International Norway

Slettemark is Secretary General in Transparency International Norway since 2009. Slettemark is a lawyer by profession (University of Oslo with specialization from Universitè d`Aix-Marseilles) and has for many years worked as a Senior Legal Adviser at the Norwegian Data Protection Authorities in Norway. She has also served as Political Adviser for the former Minister of Justice. In 2014 she was elected Member of the Council on Ethics for the Government Pension Fund Global, and in 2016 she was nominated Member of The Oslo University Board.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
10.45 · 12.06
Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06

Gunnar Fjæra

spesialetterforsker, ØKOKRIM

Fjæra har siden slutten på 90-tallet vært etterforsker ved korrupsjonsteamet og var også i en periode leder av teamet. Han har bred erfaring og har vært sentral i flere større internasjonale korrupsjonsetterforskinger som Statoil-Horton, Yara, Kongsberg, VipelCom m.fl. Han har også erfaring i etterforskning av store nasjonale korrupsjonssaker som for eksempel Vannverkssaken på Romerike. Fjæra deltar for Norge i OECDs arbeidsgruppe knyttet til OECD-konvensjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling med fokus på aktuelle saker fra det siste året
09.00 · 12.06

Tore Hattrem

statssekretær, Utenriksdepartementet

Tores viktigste ansvarsområder er sikkerhetspolitikk, nordområdene, spørsmål knyttet til USA, Russland, Eurasia og Canada, samt humanitære spørsmål, menneskerettigheter og fred og forsoning. Han har tidligere ledet det norske tilretteleggerteamet i fredsprosessen mellom den filippinske regjeringen og den kommunistiske bevegelsen National Democratic Front of the Philippines.

Key note - Status fra regjeringen
08.40 · 12.06

Tilbake til toppen