Foredragsholdere

Antikorrupsjonskonferansens foredragsholdere og paneldeltakere er nasjonale og internasjonale eksperter og representanter for offentlige og private virksomheter.

Helge Kvamme

partner, Gransking og compliance, Advokatfirmaet Selmer

Helge Kvamme er ansvarlig for Gransking og Compliance, herunder granskingsledelse, oppbygging og implementering av antikorrupsjonssystemer, tiltak mot hvitvasking, rådgivning til styrer og trening av ledelse og ansatte. Kvamme har ledet større nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskings- og compliance oppdrag. Han var leder for PwC Gransking i 14 år og deltaker i PwCs globale antikorrupsjonsnettverk. Kvamme har bakgrunn fra KRIPOS og ØKOKRIM og bank/finans. Han har vært engasjert av Verdensbanken som Compliance Monitor og er norsk delegat til ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption.

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06
“Grand corruption” og illegale pengestrømmer
13.55 · 12.06
Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06

Guro Slettemark

generalsekretær, Transparency International Norge

Slettemark har siden 2009 vært generalsekretær i Transparency International Norge. Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom avdelinger i nærmere 100 land, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles.

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06

Richard Bistrong

Anti-Bribery Ethics Writer and Speaker

He bribed foreign officials, cooperated with international law enforcement and went to prison. Today, he share that front line experience for the benefit of others who confront overseas corruption risk in the field, & for those compliance professionals & practitioners tasked with helping them to manage risk.

“Bribery from the Sharp End”
16.00 · 12.06

Vibeke Skauerud

landrepresentant, Kirkens Nødhjelp, Angola

Vibeke Skauerud er Kirkens Nødhjelp’s landrepresentant i Angola. Hun har bodd over 18 år i landet og har lang erfaring fra arbeid med ulike aktører i sivilt samfunn, spesielt innen områdene ansvarlig styresett, aktivt medborgerskap og menneskerettigheter. Vibeke har tidlligere jobbet for den norske ambassaden i Luanda og som delegat for den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) i Angola, Rwanda og Nigeria, samt for FN i tidligere Jugoslavia.

Konsekvenser av korrupsjon: Angola
12.45 · 12.06

Knut Erik Friis

partner, Granskings- og antikorrupsjonstjenester, PwC

Friis har et spesielt fokus mot antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. Han har jobbet med etterretning og etterforskning i KRIPOS og med nasjonal krisehåndtering og beredskap i staten. Friis har 15 års granskingserfaring og ledet og deltatt i nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskinger. Han har internasjonal erfaring fra NGOer og kommersielle virksomheter og har ledet og gjennomført granskinger i blant annet Angola, Brasil, Etiopia, Haiti, Kenya, Libanon, Nigeria, Russland, Uganda. Friis har på vegne av Verdensbanken arbeidet med monitorering av norske internasjonale selskapers antikorrupsjonsarbeid.

Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06

Monica Mæland

næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringspolitikk. Det Monica Mæland er næringsminister i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun har tidligere vært byrådsleder i Bergen (2003-2013), kommunalråd i Bergen (1999-2003) og arbeidet som advokat. I tillegg har Mæland innehatt styreverv i bl.a. Husbanken, KLP Fondsforvaltning AS og Vest-Norges Brusselkontor AS. Mæland er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

Key note - Status fra regjeringen
08.45 · 12.06

Thomas Skjelbred

assisterende ØKOKRIM-sjef

Skjelbred jobbet ved Miljøteamet og som leder for Verdipapirteamet i ØKOKRIM før han ble assisterende ØKOKRIM-sjef i 2010. Han har tidligere arbeidet som blant annet juridisk sjef i daværende Statens forurensningstilsyn (nå Klima- og forurensningsdirektoratet).

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.05 · 12.06

Marianne Djupesland

førstestatsadvokat, ØKOKRIM

Djupesland har siden 2011 vært leder av ØKOKRIMs korrupsjonsteam. Hun har hatt ansvaret for flere større internasjonale korrupsjonsetterforskinger, nå sist Yara-saken, i tillegg til å yte bistand til andre lands etterforsking av VimpelCom-saken. Djupesland deltar for Norge i OECDs arbeidsgruppe knyttet til OECD-konvensjonen mot bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i Utenriksdepartementet, og som advokat- og dommerfullmektig.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.05 · 12.06

Guro Hansson Bull

statsadvokat, Oslo statsadvokatembete

Bull har arbeidet som statsadvokat siden 2011 ved Oslo statsadvokatembeter, og har iretteført flere korrupsjonssaker. Hun har bakgrunn fra Utenriksdepartementets rettsavdeling hvor hun arbeidet i mange år, både med EØS-rett og anti-korrupsjonsspørsmål. Bull var leder for den norske delegasjonen ved forhandlingene om FN-konvensjonen mot korrupsjon, og har i mange år også representert Norge i OECD's arbeidsgruppe mot bestikkelser. Hun har i tillegg vært dommerfullmektig, arbeidet som politiadvokat i Oslo politidistrikt, samt som jurist i Skattedirektoratet.

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling fortsetter
10.15 · 12.06

Arne Sannes Bjørnstad

kontrolldirektør, leder av Sentral kontrollenhet, Utenriksdepartementet

Bjørnstad is head of the Foreign Service Control Unit (FSCU)/Inspector General since March 2013. Before joining the FSCU in August 2011, Bjørnstad was Minister Counsellor/Deputy Chief of Mission of the Norwegian Embassy, London. Previous diplomatic postings include Paris and Ankara. He was Senior Adviser at the Office of the Prime Minister 2003-2006. A Law graduate (cand.jur.) from the University of Oslo, he has also studied Public Administration at the French Ecole Nationale d’Administration.

Korrupsjon i vanskelig lende
11.00 · 12.06

Irmela van der Bijl Mysen

seniorrådgiver, Etikkrådet

Irmela Mysen har ansvaret for å utrede selskaper i SPU som er involvert i korrupsjon. Hun har arbeidet for å utrede selskaper i SPU som er involvert i korrupsjon. Hun har arbeidet som advokatfullmektig og advokat i advokatfirmaet Elden DA, og dommerfullmektig ved Sunnhordland og Follo tingrett. Hun er utdannet Cand.jur. ved Det juridiske fakultetet i Oslo og har en LL M i Internationalization of Crime and Criminal Justice fra Universiteit Utrecht, Nederland.

Ansvarlige investeringer – hvordan håndtere korrupsjonsrisikoen?
12.55 · 12.06

Roar Østby

divisjonsdirektør, DNB

Roar Østby har erfaring fra ulike advokatfirmaer, samt som statsadvokat i Riksadvokatembetet og i Økokrim. Han har også tidligere politierfaring fra Oslo Politidistrikt. Han har utdannelse både fra politihøgskolen, og juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, med advokatbevilling i 1999.

Hvilke tiltak setter bankene inn?
11.00 · 12.06

George “Ren” McEachern

Supervisory Special Agent, International Corruption Unit, FCPA Program Manager, FBI

Ren is the Acting Unit Chief of the International Corruption Unit with oversight over FCPA, Kleptocracy, Antitrust, International Corruption of Federal Public Officials, International Fraud Against the Government, and International Money Laundering Investigations. Additionally, Ren manages FBI teams located in ten different countries dedicated to international corruption matters. Ren is a certified subject matter expert in international corruption and the FCPA.

Grand Corruption - Why don’t the bribe takers (“the kleptocrats”) get targeted?
· 12.06
FBI presenterer: Hvordan avdekke og etterforske - med konkrete eksempler som utgangspunkt
10.15 · 12.06
Internasjonal antikorrupsjonsutvikling
08.35 · 12.06

Debra LaPrevotte

Supervisory Special Agent, FBI, International Corruption Unit

LaPrevotte has 19 years of experience investigating white collar crime, international money laundering and corruption. She is a member of a team of experts dedicated to the US Effort to Fight Kleptocracy. LaPrevotte began her career working for the Department of Defense. She is also a Forensic Scientist and has worked on the FBI’s Evidence Response Team and has worked at the FBI Lab. LaPrevotte is a part time professor at the George Washington University.

Illegale pengestrømmer og internasjonale initiativ
14.35 · 12.06

Jonathan Shapiro

Senior Institutional Integrity Officer, World Bank Group

Shapiro is the Integrity Compliance Officer managing the World Bank’s portfolio of sanctioned entities and provides guidance to parties debarred by the Bank. Specifically, he analyzes whether the debarred entities have adopted and successfully implemented integrity compliance programs and related measures which have been specified as conditions of the imposed sanctions.

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling
08.35 · 12.06

Tina Søreide

korrupsjonsforsker/forfatter, førsteamanuensis, NHH

Tina Søreide is an economist at The Faculty of Law, University of Bergen. In May 2015 she moves to the Norwegian School of Economics to serve as an Associate Professor of Law and Economics. Previously she worked for the Chr. Michelsen Institute and The World Bank. Her research is published internationally in books, academic journals and policy reports, and she is frequently engaged for international policy assignments. In 2015 she coordinated an OECD study on the consequences of corruption for the G20 Anti-Corruption Working Group. She is a member of the OECD Secretary General's High Level Advisory Group on Integrity and Governance.

Konsekvenser av korrupsjon: Angola
12.45 · 12.06
Presentasjon av OECD-rapporten: “The Foreign Bribery Report”
10.00 · 12.06

Idar Kreutzer

adm. dir. Finans Norge

Idar var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Flyktninghjelpen. Han er nestleder av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA og medlem av bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA. I januar 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens Pensjonsfond Utland, og han var Co Chair for WBCSD-prosjektet Vision 2050 og Council medlem i 11 år. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Finans Norges situasjonsrapport og tiltaksplaner
12.30 · 12.06

Jeanett Bergan

leder for ansvarlige investeringer, KLP Kapitalforvaltning

Bergan leder KLPs arbeid med ansvarlige investeringer og eierskapsutøvelse. Hun har mer enn 15 års erfaring fra arbeid med investeringer, eierskapsutøvelse, etikk og anti-korrupsjon. Tidligere arbeidsgivere inkluderer Storebrand og KPMG. Jeanett har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Ansvarlige investeringer – hvordan håndtere korrupsjonsrisikoen?
12.55 · 12.06

David Harris

Senior Advisor, Business Ethics & Integrity, PwC UK

David, a PwC Senior Advisor with more than 12 years’ experience working in senior ethics and compliance roles in industry. He works within the Forensics team based in London and focusses on business ethics risk and remediation, currently assisting a number of clients across various industry sectors to establish robust ethics and compliance programmes.

“The root causes of corruption”
15.15 · 12.06

Gro Skaaren-Fystro

spesialrådgiver, Transparency International Norge

Skaaren-Fystro er spesialrådgiver i TI Norge og er utdannet Cand. Polit. Hun har arbeidet med et bredt spekter av fagområdet internasjonal politikk, hvorav åtte år i FNs Utviklingsprogram (UNDP) i Geneve, New York og Jakarta. Hun har vært tilknyttet TI-Norge siden mai 2004 hvor hun har arbeidet med antikorrupsjon i Norge og internasjonalt.

Korrupsjon i vanskelig lende
11.00 · 12.06

Andrei Marusov

Styreleder, Transparency International Ukraine

Andrei was among the first to investigate corruption in Ukrainian public procurement (in particular, a corruption scheme with the Tender Chamber of Ukraine). In 2007 he was distinguished with the Grand Prix of the National Competition on the Best Anti-Corruption Journalist Investigations. In 2008 he was nominated from Ukraine for the Central European Initiative Award for Outstanding Merits in Investigative Journalism.

Konsekvenser av korrupsjon: Ukraina
14.00 · 12.06

Anne Helen Lunde

Leder av LEG BEC Anti-Corruption, Statoil ASA

Anne Helen Lunde er utdannet jurist i Bergen. Etter fullført studium jobbet hun som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Schjødt. Videre har hun jobbet i Hydros juridiske avdeling, og etter fusjonen mellom Statoil ogHydro ble hun en del av den juridiske internasjonale gruppe. Hun har vært utstasjonert i Houston, hvor hun blant annet jobbet med ulike spørsmål knyttet til Statoils Alaska-engasjement og ikke minst med konsekvensene for Statoil etter Macondo-ulykken i Mexicogulfen.

Konsekvenser av korrupsjon: Angola
12.45 · 12.06

Øyvind Sætren

Controller/Business Developer, Eastern Europe, Pelagia AS

Sætren har arbeidet i Egersund Fisk AS, nå Pelagia AS siden 2010. Sætren har fulgt selskapets virksomhet i Ukraina tett siden 2010 og har mye kunnskap om Norsk - Ukrainsk handel og utfordringer på dette området. Han er utdannet siviløkonom, snakker russisk, og er også styremedlem i Norsk Ukrainsk handelskammer.

Konsekvenser av korrupsjon: Ukraina
14.00 · 12.06

Frode Strand-Nielsen

Managing Partner, FSN Capital Team

Strand-Nielsen has entrepreneural, strategy and M&A experience from Arkwright and Bain & Co. Prior to founding FSN Capital in 1999, Strand-Nielsen was a founding Director and the Chairman of the Executive Committee of Arkwright.

Ansvarlige investeringer – hvordan håndtere korrupsjonsrisikoen?
12.55 · 12.06

Jon Gangdal

foredragsholder og forfatter

Jon Gangdal er tidligere journalist med økonomisk kriminalitet som hovedområde. Han har vært informasjonssjef i Oslo-politiet, og besteget flere av de høyeste fjellene i verden, blant annet Mount Everest. Som forfatter har han skrevet en rekke bøker om mennesker som på godt og vondt har gått langt over både egne og andres grenser. Hva gjør at folk går over grensen? Finnes det noen vei tilbake?

Festmiddag med kåseri og musikalsk innslag
18.30 · 12.06

Guro von Germeten

vokalist, trekkspiller, låtskriver, produsent og vocal coach

Guro von Germeten, stands out as delightfully burlesque with melodic boldness, intriguing lyrics, a great voice and a heart made of pure passion - all with a twist of vintage jazz, enchanting pop melodies, balkan beats and a touch of film noir. She originaly trained to become an opera singer, but picking up her first red accordion six years ago really changed her life and love in music, and there has been no looking back since. She is being hailed by major German newspapers as the best Norway has delivered since the oil, by Kongsberg Jazzfestival as one of the most original artists on the European music scene, and by By:larm as electric, powerful and dramatic.

Festmiddag med kåseri og musikalsk innslag
18.30 · 12.06

Leslie Nelson

Special Agent, International Corruption Unit, FBI

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
09.05 · 12.06

Anna Haugmoen Mo

avdelingsleder og førstestatsadvokat, ØKOKRIM.

Mo har siden mai måned vært avdelingsleder for den avdelingen som blant annet korrupsjonsteamet ved ØKOKRIM sorterer under. Hun har tidligere vært teamleder for Hvitvaskingsteamet og har hatt ansvaret for etterforskingen og iretteføringen av flere store økonomiske straffesaker. Hun har tidligere arbeidet som advokat innen forretningsjuridiske områder.

Conference Adjourns – Organizing Committee
15.15 · 12.06
Åpning og introduksjon ved arrangementskomiteen
08.30 · 12.06

Mas Achmad Santosa

Head, Task Force on IUU fishing, Ministry of Marine Resources and Fisheries, Indonesia, former Commissioner for Corruption Eradi

Santosa is particularly responsible for the legal reform of forest and peat land governance and law enforcement, as he was also previously the Head of the Working Group on Legal Review and Law Enforcement of the Indonesia’s Task Force on REDD+. He has been working in the area of environmental law in Indonesia for more than 25 years. During 25 years of his environmental law works, he founded and has been the Board Chairperson of the Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Konsekvenser av korrupsjon: Indonesia
14.45 · 12.06

Robert M. “Bob” Appleton

Partner, Day Pitney LLP, and Former Chairman of the United Nations Anti-Corruption Task Force

Appleton is leader of Day Pitney's White Collar Government Investigations and Practice Group. He is a former Supervisory Assistant United States Attorney in the US Department of Justice (1992-2005) where he successfully led many high profile international corruption, FCPA, terrorist financing and money laundering prosecutions. Appleton also has served as Special Counsel and then Chief Investigation Counsel to the UN Independent Inquiry Committee investigation into the Iraqi Oil for Food Program Bribery Scandal in 2005-06, and was then appointed by the U.N.

Presentasjon av OECD-rapporten: “The Foreign Bribery Report”
10.00 · 12.06
“Bribery from the Sharp End”
16.00 · 12.06

Darryl Wegner

Supervisory Special Agent, Unit Chief, International Corruption Unit, FBI

Wegner is a Supervisory Special Agent (SSA) in the Boston Division of the Federal Bureau of Investigation. In that capacity, Mr. Wegner supervises financial fraud investigations in the greater Boston area including securities fraud, investment fraud and bank fraud. He is also the White Collar Crime Coordinator for the Boston Division which covers the states of Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire and Maine.

Illegale pengestrømmer og internasjonale initiativ
14.35 · 12.06

Richard J. Battaglia

Partner, Steptoe & Johnson Chicago

Battaglia is a Partner of Steptoe & Johnson and a member of Steptoe's International Regulation & Compliance team. Rich's practice focuses on US, UK, EU and international anti-corruption laws, including the Foreign Corrupt Practices Act, the UK Bribery Act, and other anti-corruption laws, anti-money laundering, economic sanctions, and export controls. Rich was Senior Counsel - Regulatory Compliance for BP for many years with global responsibility in the anti-corruption, trade sanctions and export controls areas and he has over 35 years of experience in the international petroleum industry and international business operations.

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling
08.35 · 12.06

Jeffrey W. Cottle

Partner, Steptoe & Johnson

Cottle is a partner in the London office and a member of the International Regulation & Compliance and FCPA/Anti-Corruption Groups. His practice focuses on all aspects of compliance program design, roll-out and implementation, including training, risk assessment, due diligence on third parties, and monitoring/audit protocols. He also has extensive experience in the compliance-related issues arising in mergers and acquisitions, as well as in post-merger compliance integration, and is adept at devising solutions to both the strategic and tactical compliance-related issues faced by companies, especially in high risk markets, as well as on how to manage internal and external stakeholders with an interest in the outcome of compliance-related decisions.

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling
08.35 · 12.06

Arnt Kvitberg Angell

partner, Deloitte

Arnt har bakgrunn fra Økokrim som førstestatsadvokat/avdelingsleder, og har 19 års erfaring med etterforskning, påtale og prosedyre av kompliserte saker om økonomisk kriminalitet, særlig om korrupsjon, hvitvasking og bedragerier. Således har han tung kompetanse både faktisk og juridisk. Han har hatt ansvaret for Økokrims innsats mot korrupsjon, og har med sin betydelige erfaring unik innsikt i korrupsjonsfeltet både nasjonalt og internasjonalt.

Presentasjon av OECD-rapporten: “The Foreign Bribery Report”
10.00 · 12.06

Tilbake til toppen