Program

Her finner du programmet for Antikorrupsjonskonferansen 2014. Programmet oppdateres fortløpende ettersom flere foredragsholdere kommer til.

 

For utskriftversjon, klikk her.

For english version, click here.

Onsdag 11. Juni 2014

Registrering

Åpning ved arrangementskomitéen

Helge Kvamme, Partner, Advokatfirmaet Selmer

Nasjonal antikorrupsjonsutvikling

Risikosituasjonen, aktuelle saker, dommer, undersøkelser mv. Spørsmål fra salen. 

Guro Slettemark, Generalsekretær, Transparency International Norge

Arnt Angell, Førsteadvokat, ØKOKRIM

Arne Bjørnstad, Leder, UDs kontrollenhet

Pause med forfriskninger

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling

Trender, saker, lovgivning, sanksjonssystemer, rapportering til myndighetene, best practice compliance mv. (Engelsk språklig)

Patrick Rappo, Partner, Steptoe & Johnson, London

Michael Diamant, Partner, Gibson, Dunn & Crutcher

Pause med forfriskninger

Internasjonal antikorrupsjonsutvikling forts.

Paneldebatt og spørsmål fra salen

Richard J. Battaglia, Partner, Steptoe & Johnson

Randal L. Phillips, Managing Partner, Mintz Group, Beijing, Kina

Nettverkslunsj

Verdensbankens sanksjonssystem og Compliance Guidelines

Verdensbankens etterforsknings- og sanksjonssystem og retningslinjer for antikorrupsjon compliance (engelsk språklig)

Jonathan Shapiro, Integrity Compliance Officer, World Bank Group

Pause med forfriskninger

Korrupsjonskommunikasjonskrisen

Hvordan takle korrupsjonskommunikasjonskrisen og hvordan påvirker en korrupsjonshendelse den organisasjonen som rammes, eventuelt også samfunnet, når det dreier seg om en hjørnesteinsbedrift? Spørsmål fra salen.

Morten Woldsdal, Daglig leder, Leidar Consulting

Bjørn Arnestad, Chairman, Glamox AS

Avslutning

Aperitiff

Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1

Middag

Restaurant Felix, Felix konferansesenter

Gardemusikernes Storband med Christin Bastiansen

Under og etter middagen spiller Gardemusikernes Storband med Christin Bastiansen som vokalist.

Torsdag 12.Juni 2014

Registrering - kaffe og forfriskninger

Åpning v/arrangementskomitéen

Situasjonsrapport fra Oslo politidistrikt

Aktuelle saker, utvikling og politiets arbeid mot korrupsjon

Gro Smogeli, Visepolitimester og kriminalsjef, Oslo politidistrikt

Erfaringer fra etterforskning av komplekse, internasjonale korrupsjonssaker

(engelsk språklig)

Bernard O’Donnell, Deputy Director, UNDP

Korrupsjonsrisiko i fremvoksende markeder

Fokus på korrupsjonsrisiko og hvordan beskytte seg ved forretningsvirksomhet i fremvoksende markeder med fokus på Kina, Russland og Brasil

Randal L. Phillips, Managing Partner, Mintz Group, Beijing, Kina

Lars-Göran Nilsson, Styreleder, Seccredo

Kort pause

Korrupsjonsrisiko i fremvoksende markeder (forts.)

Anton Pominov, Director of Research, Transparency International, Moskva

Anne-Lene Midsheim, Company Secretary and Legal Counsel, Norsk Hydro

Pause med forfriskninger

Antikorrupsjonscompliance

Hvordan implementere god nok Anti-Corruption Compliance med fokus på nasjonal og internasjonal lovgivning og forskjellige landrisikoer. (engelsk språklig)

Carine Smith Ihenacho, Chief Compliance Officer, Statoil

Frederick R. Miller, Senior Partner, PwC, USA

John Symington, Legal Counsel and Head of Compliance, Seadrill

Engasjement fra toppen og nulltoleransebegrepet

Hvordan gjennomføre "Top-Level Commitment" og forventninger fra myndighetene, eiere, stakeholders mv. Er det på tide at myndighetene kommer tydeligere på banen, ref. nulltoleransebegrepet?

Christian Nørgaard Madsen, adm. dir. Multiconsult

Nettverkslunsj

Engasjement fra toppen og nulltoleransebegrepet (forts.)

Hvordan implementere god nok Anti-Corruption Compliance med fokus på nasjonal og internasjonal lovgivning og forskjellige landrisikoer (engelsk språklig)

Idar Kreutzer, adm. dir. Finans Norge

Jeanett Bergan, Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS

Pause med forfriskninger

Behov for nye tiltak mot korrupsjon

Hvilke nye, proaktive tiltak trengs i kampen mot korrupsjon som hjelp til norske virksomheter og bistandsorganisasjoner?

Helge Kvamme, Partner, Advokatfirmaet Selmer

Gro Skaaren-Fystro, Spesialrådgiver, Transparency International Norge

Trond Eirik Schea, ØKOKRIM-sjef

Pål Lønseth, Partner, PwC

Avslutning ved arrangementskomitéen

Tilbake til toppen