Viktig info

Konferansen utsettes til 2021

Dag 1

Program

Dag 2

Program

Foredragsholder

Helge Kvamme

Foredragsholder

Trond Eirik Schea

Foredragsholder

Guro Slettemark