Viktig info

Konferansen utsettes til 2021

Dag 1

Program

Dag 2

Program

Foredragsholder

Helge Kvamme

Foredragsholder

Guro Slettemark

2020-KONFERANSEN AVLYST

Juni 12 Juni 11

Foredragsholder

Esben Kyhring

Foredragsholder

Grete Teigset Solli

Foredragsholder

Tor Dølvik

Foredragsholder

Harald Alfsen

Foredragsholder

Elisabeth Roscher

Foredragsholder

Håvard Kampen

Foredragsholder

Tormod Tingstad

Arkiv

2019

Foredragsholder

Sven Arild Damslora

Foredragsholder

Thomas Brandi

Foredragsholder

Hedvig Moe

Arkiv

2018

Foredragsholder

Jørn Sigurd Maurud

Foredragsholder

Knut Høivik

Arkiv

2017

Foredragsholder

Jacquelyn Kasulis

Arkiv

2015

Arkiv

2014

Foredragsholder

Inge Svae-Grotli

Foredragsholder

Arnhild Dordi Gjønnes

Foredragsholder

Daniel Kahn

Foredragsholder

Artem Sytnyk

Foredragsholder

Anatolii Kyryliuk

Foredragsholder

Maren Folkestad

Foredragsholder

Elin Baklid-Kunz