Foredragsholdere

Vi tilbyr også i år et tettpakket program med mange spennende paneldebatter, foredragsholdere og presentasjoner. Regjeringen stiller ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som åpner den internasjonale dagen. Hun vil drøfte spørsmålet om hvilke forventninger Utenriksdepartementet har til norske næringslivsaktører som opererer i korrupsjonsutsatte markeder. Kan norske selskaper gjøre en forskjell? Konferansen fokuserer også på tilretteleggernes rolle.

Stig L. Beck

Managing Director, Solon Eiendom ASA, Norway

Stig Beck er konsernsjef i den børsnoterte eiendomsutvikleren Solon Eiendom ASA, og tidligere styreleder i Boligbygg Oslo KF. Han har også vært partner i Advokatfirmaet BAHR, advokat/partner i Wikborg Rein, advokat i Nordea (Kreditkassen) og inspektør i Finanstilsynet (Kreditilsynet).

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Fredrik Berg

Attorney-at-law, Fend Advokatfirma DA, Norway

Fredrik Berg har ledererfaring fra offshoreindustrien, som forretningsadvokat og prosedyreadvokat. Han jobber som forsvarer i økonomiske straffesaker, og har i de senere år bistått i profilerte saker som Transocean-saken (skatteunndragelse), Yara-saken (korrupsjon) og Bionor-saken (innsidehandel).

Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor
12.30 · 08.06
ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
10.45 · 08.06

Bruno Brandao

Director of Transparency International, Brazil

Bruno Brandao is a Brazilian economist with an M.A. in Public Administration & Public Policy from the University of York (UK) and an M.A. in International Relations from the Institute Barcelona d' Estudis Internacionals (Spain). Since 2013, he has been leading the establishment of Transparency International’s presence in Brazil. Previous to that, Brandao was the coordinator of TI’s Climate Finance Integrity Programme in Mexico.

Statusoppdatering Brasil - Lava Jato
12.30 · 08.06

Thomas Brandi

Partner, Attorney-at-law, Advokatfirmaet Selmer AS, Norway

Thomas Brandi specialises in compliance and investigations, and restructuring and insolvency. Thomas assists companies with legal issues relating to anti-corruption, corporate investigations, governmental interactions and corporate criminal liability. Through his extensive global network consisting of leading fraud and anti-corruption specialists, Thomas has solid experience in assisting Norwegian clients to tackle various challenges related to fraud and corruption in the emerging markets. He is also retained by companies, investors, and financial institutions in connection with compliance assessments, due diligence and audits on business partners, and with issues arising from mergers and acquisitions.

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 08.06
Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor
12.30 · 08.06

Mari Engh Brekke

Lead Compliance Officer, Aker BP, Norway

Mari Engh Brekke is Lead Compliance Officer at Aker BP and has held similar positions in Akastor and Aker Energy. Brekke has international experience from working in China on foreign trade and investment, and addressing operational compliance challenges in Ghana, Brazil, Russia, Indonesia and Malaysia. She has also led internal investigations in Norway and abroad. Brekke holds a MSc in International Political Economy from London School of Economics.

ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
10.45 · 08.06

Frank Willy Djuvik

Head of the Supervisory Board, Sogn and Fjordane County Municipality, Norway

Frank Willy Djuvik har 16 års erfaring som folkevalgt i kommuner og fylkesting, både som utvalgsleder, formannskapsmedlem og fylkesutvalgsmedlem. Han er i dag leder av kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og har de siste årene fokusert spesielt på kontroll og tilsyn av offentlig eierskap, anskaffelsesregelverket og offentlighetsloven.

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Tor Dølvik

Special Adviser, Transparency International, Norway

Tor Dølvik har siden 2012 arbeidet i TI Norge, med hovedansvar for å fremme antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. Han er også medlem i Kommunesektorens etikkutvalg. Dølvik er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og har gjennom flere tiår hatt styring og reformarbeid i kommuneforvaltningen som spesialfelt. Han har tidligere arbeidet som utreder og rådgiver i Kommunaldepartementet og i Oslo kommune, i tillegg til flere år som forsker og konsulent.

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Knut Erik Friis

Investigative Journalist, Norway

Har sett politi og korrupsjonsbekjempelse fra inn- og utsiden. Arbeidet med etterretning og etterforsking i KRIPOS før han gikk til granskingsavdelingen til PwC. Der ledet han nasjonale og internasjonale korrupsjonsgranskinger med et spesielt fokus på tredjepartundersøkelser, Integrity Due Diligence. I 2017 tok han steget fra granskingspartner til graveredaktør i regionsavisen Drammens Tidende. Nå arbeider Knut Erik med etablering av et nytt nyhetsmagasin med tyngdepunkt mot undersøkende og fortellende journalistikk.

ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
10.45 · 08.06

Gudrun Grindaker

Manager, Norsk Rådmannsforum, Norway

Gudrun Grindaker har flere tiårs ledererfaring, både fra sykehus- og kommunesektoren. Hun har blant annet vært direktør for arbeidsgiverutvikling i KS og rådmann i flere kommuner. Hun driver nå eget konsulentselskap og er sekretariatsleder for Norsk Rådmannsforum. Hun sitter også i styret til Transparency International Norge.

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Knut Høivik

Vice President of the Legal Department, Equinor ASA, Norway

Knut Høivik er Ph.D. og har publisert boken Foretaksstraff (doktoravhandling). Han har betydelig erfaring med compliance-arbeid og bistår klienter med blant annet utforming, implementering og oppfølging av anti-korrupsjonsprogrammer. Han bistår også klienter i deres forhold til tilsynsmyndigheter, og politi- og påtalemyndighet. For øvrig arbeider Knut med forretningsjuridisk rådgivning, særlig som rådgiver for selskaper innenfor Olje & Gassnæringen. Han har tidligere erfaring blant annet som internadvokat i Statoil ASA.

Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor
12.30 · 08.06

Geir Håøy

President and Chief Executive Officer, Kongsberg Gruppen, Norway

Former President of Kongsberg Maritime with broad international experience from different positions in the company, including head of Kongsberg Maritime's activities in Singapore and South-Korea. Won "Tech Leader of the Year" at Norwegian Tech Awards 2018.

Keynote - Status fra Regjeringen og næringslivet
09.30 · 08.06

Jørn Jacobsen

Professor, University of Bergen, Norway

Jørn Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen. Jacobsen arbeider med strafferett, og har skrevet flere bøker og artikler i emnet. Han er også leder for phd-programmet ved fakultetet.

Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor
12.30 · 08.06

Daniel Kahn

Chief of the Foreign Corrupt Practices Act Unit, Fraud Section, Criminal Division, U.S. Department of Justice, USA

Daniel Kahn has been with the Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section since 2010 and has been Chief of the FCPA Unit since 2016. Professor Kahn has tried and convicted a number of individuals in FCPA, securities fraud, and other white collar cases, and was the lead prosecutor on nine corporate FCPA resolutions. Kahn was also co-counsel in the first conviction at trial of a foreign government official for laundering proceeds of FCPA violations. Professor Kahn earned the Assistant Attorney General’s Award for Exceptional Service for his work on the Alstom case, and earned the Assistant Attorney General’s Award for Distinguished Service for his part in prosecuting a bribery scheme involving the state-owned and state-controlled telecommunications company in Haiti.

Internasjonal korrupsjonsutvikling
10.00 · 08.06

Jacquelyn M. Kasulis

Acting Chief, Criminal Division, U.S. Attorney’s Office, Eastern District of New York, USA

Joined the United States Attorney’s Office in the Eastern District of New York (EDNY) in Brooklyn, New York in January 2008, and was appointed Chief of the Business and Securities Fraud Section in April 2017. She was appointed Acting Chief of the Criminal Division in March 2019, and has investigated and prosecuted a wide variety of criminal matters, including violations of the Foreign Corrupt Practices Act and the Bank Secrecy Act, money laundering, securities fraud, fraud involving publicly-traded companies, and tax crimes.

Internasjonal korrupsjonsutvikling
10.00 · 08.06

Drago Kos

Chair, OECD Working Group on Anti-Bribery

Drago Kos is currently Chair of the OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions, Co-Chair of the MENA – OECD Business Integrity Network and member of the Defence Corruption Monitoring Committee (NAKO). Between 2011 and 2015 he was International Commissioner and Chair of the Joint Independent Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) in Afghanistan. Between 2003 and 2011 he was the Chairman of the Council of Europe’s Group of States against Corruption (GRECO).

Oppdatering fra OECDs anti-korrupsjonsarbeid
14.15 · 08.06

Helge Kvamme

CEO, Kvamme Associates, Norway

I september 2018 startet Helge Kvamme opp sitt eget konsulentselskap, Kvamme Associates AS, som tilbyr tjenester innenfor gransking, risikoanalyser og preventive tiltak rettet mot offentlig og privat sektor samt ideelle organisasjoner. Han har tidligere vært partner og leder av Selmers forretningsområde Gransking og compliance frem til september 2018. Kvamme har tidligere ledet gransking i PwC i 14 år og vært sentral i arbeidet med å utvikle PwCs kompetanse innen gransking og compliance.

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 08.06

Esben Kyhring

Chief Public Prosecutor and Head of the Corruption Team, ØKOKRIM, Norway

I tillegg til erfaring fra påtalemyndigheten, har Kyhring blant annet vært utvalgssekretær for Straffeprosessutvalget, rådgiver i Justisdepartementet og dommerfullmektig.

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

George “Ren” McEachern

Managing Director, Exiger, Washington D.C., USA

Acting Unit Chief of the International Corruption Unit with oversight over FCPA, Kleptocracy, Antitrust, International Corruption of Federal Public Officials, International Fraud Against the Government, and International Money Laundering Investigations. Additionally, Ren manages FBI teams located in ten different countries dedicated to international corruption matters. Ren is a certified subject matter expert in international corruption and the FCPA.

Ny teknologi i kampen mot korrupsjon
15.00 · 08.06

Hedvig Moe

Deputy Director, ØKOKRIM, Norway

Senior public prosecutor, Hedvig Moe, has been Deputy Director of ØKOKRIM since 2016. She has served as a prosecutor in several positions with the Norwegian Prosecuting Authority, and as adviser to the Ministry of Finance. She has also worked as a prosecutor/Legal Officer at The United Nations' International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.

ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
10.45 · 08.06

Lisa Osofsky

Director of the Serious Fraud Office, United Kingdom

Lisa Osofsky became the Director of the Serious Fraud Office (SFO) on August 28, 2018. In this role, she is responsible for all investigations and prosecutions for some of the UK’s most serious and complex fraud and bribery. Before joining the Serious Fraud Office, Osofsky served as EMEA Regional Chair based in Exiger’s London office. In this role, she served as the EMEA lead on the AntiMoney-Laundering and Sanctions monitorship of HSBC Bank, as well as other monitorship work centred in Europe.

Korrupsjonsutviklingen i Storbritannia
15.00 · 08.06

Mona Ransedokken

Senior Advisor, The Ministry of Justice and Public Security, Norway

Mona Ransedokken jobber som seniorrådgiver i Internasjonal seksjon i Politiavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, og leder Norges delegasjon til OECDs Working Group on Bribery og Europarådets antikorrupsjonsorgan GRECO (Group of States against Corruption). Hun har tidligere jobbet som politiadvokat i ØKOKRIM, blant annet tilknyttet ØKOKRIMs fagseksjon, og vært utreder i Høyesterett.

ØKOKRIM-panelet: Nasjonal antikorrupsjonsutvikling
10.45 · 08.06

Victor Riccely Lins Santos

Federal Prosecutor, Brazil

Since 2018, he has been part of Lava Jatos's Task Force linked to the Office of the Prosecutor General of Brazil.

Statusoppdatering Brasil - Lava Jato
12.30 · 08.06

Guro Slettemark

Secretary General, Transparency International, Norway

Guro Slettemark har siden 2009 vært generalsekretær i Transparency International Norge. Transparency International er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon. Gjennom avdelinger i nærmere 100 land, sprer TI kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. Slettemark er jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering fra Universitetet i Aix-Marseilles og sitter nå som styremedlem i Norsk Forening for Jus og EDB. Hun har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Datatilsynet, politisk rådgiver for Justisdepartementet, og vært medlem av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland.

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 08.06

Lise Spikkeland

Special Adviser, The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Norway

Lise Spikkeland har vært spesialrådgiver i KS siden 2012 og har ansvar for deres arbeid med etikk og antikorrupsjon. Hun er dessuten sekretær for Kommunesektorens etikkutvalg. Spikkeland arbeider med lokaldemokrati, folkevalgte og kommunereform.

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 08.06
Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Trude Stanghelle

Senior Public Prosecutor, The Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime

Stanghelle har siden 2012 vært leder for ett av ØKOKRIMs to korrupsjonsteam, og har jobbet med flere nasjonale og internasjonale korrupsjonssaker.

Åpning og introduksjon ved konferanseleder og arrangører
09.15 · 08.06
Sesjon 2: Korrupsjon i privat sektor
12.30 · 08.06

Ole Sølvik

Chief of the Section for Economic and Environmental Crime, Southeastern Police District, Norway

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Ine Eriksen Søreide

Minister of Foreign Affairs, Norway

Ine Eriksen Søreide har ansvar for norsk utenrikspolitikk, og arbeidet med å fremme Norges interesser internasjonalt og utenrikstjenestens oppgaver.

Keynote - Regjeringen
08.40 · 08.06

Tina Søreide

Professor, Norwegian School of Economics, Norway

Tina Søreide is Professor of Law and Economics at the Norwegian School of Economics (NHH). Her research and publications are focused on corruption, governance, markets and development, currently with an emphasis on law enforcement. She was previously employed by the Faculty of Law, University of Bergen, the Chr. Michelsen Institute, and the World Bank, Washington DC. Søreide has been engaged in policy work for the Norwegian Government and internationally, including for the OECD, the EU, the World Bank and governments - several times as the project leader.

Oppdatering fra OECDs anti-korrupsjonsarbeid
14.15 · 08.06

Roberto J. Tibana

Senior Economist, Analitica-RJT, Mozambique

More than twenty years (1998-2019) of experience in various areas of Public Financial Management (including macro-fiscal analysis and forecasting, design of Medium Term Fiscal Frameworks (MTFF), and analysis of fiscal risks), Macroeconomics and policy of small open economies (growth and cycles analysis with business cycles/high frequency economic indicators, stabilization and structural adjustment, exchange rate, monetary, and fiscal policies), poverty reduction and aid (budget support, aid effectiveness).

Tuna bond-skandalen i Mosambik
09.00 · 08.06

Tora Aasland

Head of the Ethics Committee, The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS), Norway

Tora Aasland er cand. sociol. fra Universitetet i Oslo, og har vært forsker knyttet til Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Hun var stortingsrepresentant i to perioder fram til hun ble fylkesmann i Rogaland fra 1993- 2013. Hun var statsråd for forskning og høyere utdanning 2007-2012. Aasland har hatt en rekke verv og utvalgsjobber gjennom årene. Hun har vært leder av den norske UNESCO-kommisjonen fra 2013, og leder av Kommunesektorens etikkutvalg fra 2015.

Sesjon 1: Korrupsjon i offentlig sektor
12.30 · 08.06

Tilbake til toppen